ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Σ. & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πρόσκληση Δημοτικό Συμβούλιο 25/09/2019

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 24/09/2019

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22/09/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πέμπτη 18 Ιούλιος 2019 20:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πέμπτη 18 Ιούλιος 2019 09:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πέμπτη 18 Ιούλιος 2019 10:00
1 2 3 20