ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Σ. & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πρόσκληση Επιτροπή Διαβούλευσης 5/2/2020

Τετάρτη 05 Φεβρουάριος 2020 18:00
Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε  τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του ν.3852/2010) στις 05-02-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας  για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:
 1. Γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο  κανονισμού λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Πάργας.
 2. Γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πάργας.
 3. Γνωμοδότηση  σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Πάργας.
 4. Γνωμοδότηση για την Κανονιστική για τις δραστηριότητα στον  Ποταμό Αχέροντα στην περιοχή Βουβοπόταμος.
 5. Γνωμοδότηση για τροποποίηση της Κανονιστικής για την Ύδρευση.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 06/02/2020 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 9:00π.μ. στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Προτάσεις και απόψεις μπορούν να κατατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου:info@dimospargas.gr ή με φαξ:2684029021 ή στο Γραφείο Δημάρχου: τηλ.2684360301. Αρχεία σχετικά με την διαβούλευση (προτάσεις και υφιστάμενοι κανονισμοί). Τα αρχεία θα ενημερώνονται διαρκώς έως την συνεδρίαση της Επιτροπής.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 24/01/2020

Παρασκευή 24 Ιανουάριος 2020 09:00
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24-01-2020, ημέρα  Παρασκευή και ώρα  09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ)ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ.
 2. Εξέταση αιτήσεων πολιτών για διαγραφές-επιστροφές χρημάτων.
 3. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2018.
 4. Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας οικονομικού έτους 2020.
 5. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων προς απόκρουση προσφυγής του Αθανασίου Τσοβίλη.
 6. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων σε υπόθεση της εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΚΤΗ ΒΑΛΤΟΣ ΑΕ.
 7. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών  δαπανών  Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ.
 8. Έγκριση προτάσεων ανάληψης δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων οικ. έτους 2020.
 9. Έγκριση προτάσεων ανάληψης δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων (οφειλών) οικ. έτους 2020.

Πρόσκληση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 14/1/2020

Τρίτη 14 Ιανουάριος 2020 13:30
Σας  καλούμε  σε τακτική   συνεδρίαση   που   θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου   Πάργας     στην  Πάργα   στις  14-1- 2020  ημέρα Tρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης  :
 1. Ψήφιση  προυπ/σμού εσόδων-εξόδων και ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης οικον.έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας.
 

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14/01/2020

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23/12/2019

Δευτέρα 23 Δεκέμβριος 2019 19:00
Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., στο Καναλλάκι, την 23/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα, ως κάτωθι, θέματα:
 1. Συμπληρωματική κατανομή  πιστώσεων έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.(εισηγητής κ. Χαλικιάς Μ.)
 2. Πρόσληψη  προσωπικού λόγω ειδικής άδειας  τακτικού υπαλλήλου, μοναδικού κλάδου, ΠΕ  Πολιτικών  Μηχανικών(εισηγητής κ. Δήμαρχος).
 3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 4. Χωροθέτηση καταφυγίου αδέσποτων ζώων.(εισηγητής κ. Δημητρίου Γ.)
 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου ειδική συνεδρίαση 23/12/2019

Δευτέρα 23 Δεκέμβριος 2019 18:00
Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε ειδική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ, στο Καναλλάκι, την 23/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:
 1. Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πάργας, έτους 2020. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 2. Έγκριση  απολογισμού,  ισολογισμού και  αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23/12/2019

Δευτέρα 23 Δεκέμβριος 2019 09:00
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23-12-2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Πάργας, έτους 2020, έπειτα από την ενσωμάτωση του  σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 184/2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ.
 2. Καθορισμός όρων μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και συγκέντρωση  σε ένα οίκημα των Υπηρεσιών του Δήμου.
 3. Καθορισμός όρων μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του αμαξοστασίου της Δ.Ε. Πάργας.
 4. Έγκριση δαπανών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
 5. Ορισμός δικηγόρου για μετάβαση στην Αθήνα για λήψη εγγράφων σχετικών με διαθήκη Ελένης Τζίμα.
 6. Έγκριση 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης ΔΕ Πάργας».
 7. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
 8. Παράταση του Έργου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ"
 9.  Παράταση του Έργου "Κατασκευή Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Φαναρίου (Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Τύπου Τ-11Β)"
 10. Παράταση προθεσμίας  του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ

Πρόσκληση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 18/12/2019

Παρασκευή 18 Δεκέμβριος 2020 13:30
Σας  καλούμε  σε τακτική   συνεδρίαση   η  οποία   θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου   Πάργας     στην  Πάργα   στις  18-12- 2019  ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης  : 1.-Έγκριση προσχεδίου προυπ/σμού οικον.έτους 2020.  

Πρόσκληση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 18/12/2019

Παρασκευή 18 Δεκέμβριος 2020 13:00
Σας  καλούμε  σε τακτική   συνεδρίαση   η  οποία   θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου   Πάργας     στην  Πάργα   στις  18-12- 2019  ημέρα Tετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης  : 1.- Καθορισμός ύψους ανταλλάγματος για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας για το έτος 2020. 2.-Παραλαβή μελέτης «επικαιροποίηση-συμπλήρωση σχεδιασμού έργων προστα σίας και αναβάθμισης παράκτιου μετώπου πόλεως Πάργας-προμελέτη λιμενικών έργων και προκαταρκτικός προσδιορισμός περιβαλλοντικών απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) έργων προστασίας και αναβάθμισης παρακτίου μετώπου πόλεως Πάργας» .

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 11/12/2019

Τετάρτη 11 Δεκέμβριος 2019 18:00
Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., στο Καναλλάκι, την 11/12/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα, ως κάτωθι, θέματα:
 1. Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύναψη σύμβασης με το Ταμείο για παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Εισπράξεων του Δήμου Πάργας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου κου Ζαχαριά Νικόλαου για υπογραφή της σύμβασης και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού (Εισηγητής κ. Μ. Κώτσης)
 2. Υπαγωγή των οφειλών του Δήμου Πάργας προς την ΑΑΔΕ (Πάγια ρύθμιση οφειλών) και πληρωμή προστίμων στο ΚΤΕΟ για οχήματα του Δήμου Πάργας. (Εισηγητής κ. Μ. Κώτσης)
 3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής κ. Κώτσης)
 4. Αναπροσαρμογή  ή μη ανταποδοτικών τελών για το έτος 2020. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 5. Ανάθεση σε ιδιώτη της υπηρεσίας καθαριότητας του Δημοτικού Μεγάρου και λοιπών Υπηρεσιών ΔΕ Φαναρίου Δήμου Πάργας. (Εισηγητής κ.  Δήμαρχος)
 6. Πρόσληψη δέκα (10) εργατοτεχνιτών με σύμβαση εξαρτημένης διαλείπουσας  εργασίας για πέντε (5) ημερομίσθια του Ν.4071/2012 έκαστος για το μήνα Ιανουάριο 2020 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών αποκατάστασης των φθορών στο δίκτυο ύδρευσης, καθώς και εργασιών πολιτικής προστασίας (Εισηγητής κ. Σιδέρης Απ.)
 7. Λήψη οριστικής απόφασης για την υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ(ΤΣ)» (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 8. Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2020. (Εισηγητής κ. Κοντοδήμα Ευφρ.)
 9. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ.99/2017» στην Πρόσκληση με αρ.πρωτ.31630 28/6/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017. (Εισηγήτρια κ. Κοντοδήμα Ευφρ.)
 10. Τροποποίηση της συμμετοχής του Δήμου Πάργας στο Πρόγραμμα με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ IV του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, με αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού του έργου και συμμετοχή του Δήμου στο υπερβάλλον ποσό με ιδίους πόρους» (Εισηγητής κ. Δ. Μπούσιος)
 11. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και συγκέντρωση σε ένα οίκημα των Υπηρεσιών του Δήμου.(εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 12. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του αμαξοστασίου της Δ.Ε. Πάργας. (εισηγητής κ. Δήμαρχος).
 13. Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΟΑΕΔ και Δήμου Πάργας. (εισηγητής κ. Δήμαρχος).
1 2 3 23