ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Σ. & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τρίτη 19 Μάρτιος 2019 19:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τετάρτη 06 Μάρτιος 2019 18:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Τετάρτη 27 Φεβρουάριος 2019 20:30

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δευτέρα 25 Φεβρουάριος 2019 09:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παρασκευή 22 Φεβρουάριος 2019 09:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παρασκευή 08 Φεβρουάριος 2019 08:30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Τετάρτη 06 Φεβρουάριος 2019 08:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τετάρτη 06 Φεβρουάριος 2019 18:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρασκευή 11 Ιανουάριος 2019 18:00
1 2 3 19