ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Σ. & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Παρασκευή 23 Δεκέμβριος 2016 11:00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δευτέρα 19 Δεκέμβριος 2016 18:30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πέμπτη 08 Δεκέμβριος 2016 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 18:30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 14:00

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 10:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κυριακή 16 Οκτώβριος 2016 10:30

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τετάρτη 19 Οκτώβριος 2016 18:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παρασκευή 07 Οκτώβριος 2016 08:30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δευτέρα 26 Σεπτέμβριος 2016 18:00
1 8 9 10 11 12 16