ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Σ. & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τρίτη 16 Αύγουστος 2016 10:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίτη 09 Αύγουστος 2016 07:30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παρασκευή 29 Ιούλιος 2016 07:30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δευτέρα 18 Ιούλιος 2016 13:30

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τετάρτη 13 Ιούλιος 2016 18:30

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ(ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δευτέρα 11 Ιούλιος 2016 07:30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίτη 05 Ιούλιος 2016 08:30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δευτέρα 27 Ιούνιος 2016 08:30
1 8 9 10 11 12 15