ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Σ. & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δευτέρα 27 Ιούνιος 2016 08:30

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τετάρτη 15 Ιούνιος 2016 08:30

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίτη 07 Ιούνιος 2016 08:30

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Παρασκευή 27 Μάιος 2016 08:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πέμπτη 26 Μάιος 2016 13:30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίτη 24 Μάιος 2016 13:30
1 10 11 12 13 14 16