ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Σ. & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 27/5/2020

Τετάρτη 27 Μάιος 2020 12:00
Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 27-05-2020, ημέρα Τετάρτη   και ώρα  12.00 π.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με θέμα ημερήσιας διάταξης  «Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Πάργας»  

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 25/05/2020

Δευτέρα 25 Μάιος 2020 15:00
Καλείσθε να συμμετάσχετε στη δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) μέσω τηλεφώνου την 25-5-2020, ημέρα Δευτέρα  με ώρα έναρξης την 15:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα: 1.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην  Παππά Ξανθή,του Βασιλείου  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων   έμπροσθεν του καταστήματός της. 2.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Παππά Ειρήνη,του Αριστείδη, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων   έμπροσθεν του καταστήματός της. 3.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Πετσάλη Ευσταθία  για τοποθέτηση εμπορευμάτων –στάντ  έμπροσθεν του καταστήματός της. 4.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Κ/Ξ Μάρκου Χ.Μάρκου Φ.  για την τοποθέτηση εκδοτηρίου εισιτηρίων. 5.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στον Κέντρο Σταύρο,του Ελευθερίου  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 19/5/2020

Τρίτη 19 Μάιος 2020 14:00
Tακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19-05-2020, ημέρα  Τρίτη    και ώρα  14.00 π.μ. δια τηλεδιάσκεψης  στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση μηνιαίου κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης Δημοτικού Ταμείου .
 2. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση κτιρίου παιδικού σταθμού Καναλακίου και Πάργας »
 3. Προμήθεια και τοποθέτηση οστεοφυλακίου στο κοιμητήριο Πάργας.
 4. Υποβολή προτάσεων στο Πράσινο Ταμείο των πράξεων 1.“Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου ΠΑΡΓΑΣ μέσω της υπόγειας αποθήκευσης των δημοτικών απορριμμάτων” και 2. ‘’Δημιουργία Παιδικής Χαράς στην Πάργα’’ στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019»
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιϊα Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε Φαναρίου –Δήμου Πάργας.
 6. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προυπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οικ. Έτους 2020.
 7. Παροχή εντολής σε δικηγόρο για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιων των αστικών δικαστηρίων (Γάκης Κων/νος)
 8. Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 21/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων σε υπόθεση κατά Νικολάου Σιάρμπα.
 9. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Ε. Φαναρίου Δήμου Πάργας».
 10. Λήψη απόφασης για την καταβολή σε 3 τετράμηνες δόσεις αντί εφάπαξ των τελών σύνδεσης  με το βιολογικό στην Δ.Ε. Πάργας.
 11. Έγκριση μετακίνησης αιρετών

Πρόσκληση σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας 11/5/2020

Δευτέρα 11 Μάιος 2020 19:00
Καλείσθε να συμμετάσχετε στη δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) μέσω τηλεφώνου την 11-5-2020, ημέρα Δευτέρα  με ώρα έναρξης την 19:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα: 1.-Β΄ Αναμόρφωση  προυπ/σμού οικον.έτους   2020 του  Δημ.Λιμενικού Ταμείου Πάργας . 2.- Έγκριση αναγκαιότητας  πρόσληψης ενός (1)  ναυαγοσώστη για την ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης παραλίας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ για το οικον.έτος 2020. 3.- Έγκριση  πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτ.δικαίου ορισμένου χρόνου (τετράμηνης σύμβασης) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών,εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για το Δημ.Λιμενικό Ταμείο Πάργας. 4.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην  Κάτσιος Δημήτριος και Σία Ο.Ε.  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων   έμπροσθεν του καταστήματός της. 5.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στον Λιάκρη Ηλία,του Βασιλείου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων   έμπροσθεν του καταστήματός του. 6.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Γεώργιος Δήμας και Σία Ο.Ε.  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της. 7.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Ζώτου Ανδρομάχη,του Αθανασίου. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της. 8.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Αφοί Σπ. Ζούλα Ο.Ε. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της . 9.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Γεωργίου Αικατερίνη,του Γεωργίου για τοποθέτηση πινακίδων έμπροσθεν του καταστήματός της. 10.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Κόντου Γαρυφαλιά,του Νικολάου. για τοποθέτηση εμπορευμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της . 11.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Ζυγούρη Α.Ε. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της «ΣΥΜΠΟΣΙΟ». 12.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Ζυγούρη Α.Ε. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της «ΣUGAR». 13.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στoν Mπάκουλη Μιχαήλ,του Ευαγγέλου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του. 14.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στoν Mπούα Δημήτριο ,του Αθανασίου για τοποθέτηση εμπορευμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του. 15.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στoν Έξαρχο Γεώργιο,του Ανδρέα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του. 16.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στoν Σπανό Γεώργιο,του Ιωάννη για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του. 17.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στoν Καρδάνη Χρήστο,του Θεοδώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του. 18.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Π.Ρίζος Ο.Ε. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της. 19.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στoν Ανδρέου Χρήστο,του Σπυρίδωνος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του. 20.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Φιλοσόφου Ελένη,του Μιχαήλ  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της. 21.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Δονάτος Παππάς  Ο.Ε.  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός  της. 22.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στον Καρατζά Σταύρο,τουΓρηγορίου  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του. 23.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στον Καρδάνη Στέφανο,του Νικολάου  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του.

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 28/4/2020

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) μέσω τηλεφώνου την 29-4-2020, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 19:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα: 1.-Παραλαβή της μελέτης «επικαιροποίηση-συμπλήρωση σχεδιασμού έργων προστασίας και αναβάθμισης παράκτιου μετώπου πόλεως Πάργας-προμελέτη λιμε- νικών έργων και προκαταρκτικός προσδιορισμός περιβαλλοντικών απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) έργων προστασίας και αναβάθμισης παρακτίου μετώπου πόλεως Πάργας» . 2.- Παραχώρηση κοιν.χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας  στον Παπαϊωαννου Νικόλαο, του Νικήτα για την πραγματοποίηση εργασιών σκυροδέτησης επί του ακινήτου του. 3.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Παπανδρέου Ελένη,του Ευαγγέλου για τοποθέτηση εμπορευμάτων με σταντ  έμπροσθεν του καταστήματός της. 4.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην ετερόρρυθμη εταιρεία Δημήτριος Λιάκρης Ε.Ε. , για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων   έμπροσθεν του καταστήματός της. 5.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Παππάς Λευτέρης –Κεριμάι Αλφόνς Ο.Ε. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της. 6.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Κ.Ντάγκας Ο.Ε. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της. 7.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Αφοί Βουρεκά Ο.Ε. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της . 8.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Σελιου Αγγελίνας,του Βασίλη.

Συνεδρίαση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 29/04/20

Τετάρτη 29 Απρίλιος 2020 13:30
Σας προσκαλούμε σε  έκτακτη συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας που θα γίνει στις  29/04/2020, ημέρα Τετάρτη & ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού  Καταστήματος Δήμου Πάργας στο Καναλάκι. Θέματα:
 1. Αίτημα για επιχορήγηση από το Δήμο προς εξόφληση παλαιότερων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28/04/2020

Τρίτη 28 Απρίλιος 2020 14:30
  Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε  δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 και  τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης, στο Καναλάκι, την  28/04/2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 14:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα, ως κάτωθι, θέματα:
 1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (Εισηγήτρια  κ. Μ. Γιάγια)
 2. Πρόσληψη δέκα (10) εργατοτεχνιτών με σύμβαση εξαρτημένης διαλείπουσας εργασίας για τρία (3) ημερομίσθια για το μήνα Απρίλιο 2020 και πέντε (5) ημερομίσθια έκαστος για το μήνα Μάιο 2020 του Ν.4071/2012 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών συντήρησης υποδομών και αποκατάστασης φθορών (Εισηγητής κ. Σιδέρης Απ.)
 3. Απόφαση ένταξης σε πρόγραμμα και αποδοχή ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της με αρθμ. πρωτ. 83448/22-11-2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Επιχορήγησης του Δήμου μας: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»,  ποσού 150.000,00 € (Εισηγητής κ. Θ. Μπόχτης)
 4. Απόφαση αποδοχής της ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  στο πλαίσιο της πρόσκλησης VIII  με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας με Αρ. Πρωτ. 19510/20-3-2020», (Εισηγητής κ. Θ. Μπόχτης)
 1. Απόφαση αποδοχής της ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΧ με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες με Αρ. Πρωτ. 24663/16-4-2020» (Εισηγητής κ. Θ. Μπόχτης)

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28/04/2020

Τρίτη 28 Απρίλιος 2020 09:00
Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28-04-2020, ημέρα  Τρίτη    και ώρα  09.00 π.μ. δια τηλεδιάσκεψης  στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 
 2. Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου « Αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων της Δ.Ε. Πάργας στο ΧΥΤΑ Ιωαννίνων»
 3. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού  συνθετικού δαπέδου και συνθετικού χλοοτάπητα εξοπλισμού γηπέδου 5χ5 στις εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου Καναλλακίου.»
 4. Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων , προϊόντων και υπηρεσιών από τους ΟΤΑ.»
 5. Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Δημοτική οδοποιϊα Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Πάργας.
 6. Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2020
 7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών
 8. Ενημέρωση για την διαδικασία σύνταξης δηλώσεων κτηματολογίου Δ.Ε. Πάργας
 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 10/4/2020

Παρασκευή 10 Απρίλιος 2020 14:30
          Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε  δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 και  τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης, στο Καναλάκι, την  10/04/2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα, ως κάτωθι, θέματα:  
 1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (Εισηγήτρια  κ. Μ. Γιάγια)
 2. Έκφραση γνώμης του δημοτικού συμβουλίου επί των προτεινόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών ανακαθορισμένων τιμών προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων εντός των ορίων του Δήμου (Εισηγήτρια κ. Β. Λαμπρούση)

Πρόσκληση Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 10/04/2020

Παρασκευή 10 Απρίλιος 2020 09:00
Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10-04-2020, ημέρα  Παρασκευή   και ώρα  09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 
 2. Παροχή εντολής σε δικηγόρο για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιων των αστικών δικαστηρίων  (Γιώτη Χριστίνα)
 3. Παροχή εντολής σε δικηγόρο για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιων των αστικών δικαστηρίων (Γάκης Κων/νος)
 4.  Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου στη Δ.Κ. Καναλλακίου»
 5. Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου  « Αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων της Δ.Ε. Πάργας στο ΧΥΤΑ Ιωαννίνων»
1 2 3 4 26