Δήμος Πάργας
Ανακύκλωση
12/04/2021 Προγραμματική σύμβαση 903.650€ μεταξύ του Δήμου Πάργας και Α.Σ.Δ.Σ.Α  Ηπείρου  για την δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης. Περισσότερα
26/03/2021 Οριστική ένταξη του Πράσινου σημείου του Δήμου Πάργας στο Ε.Π. “Ήπειρος 2014-2020” Περισσότερα
1 2 3 4