Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
04/10/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Περισσότερα
09/08/2017 Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους Δήμου Πάργας του άρθρου 118 παρ.5 του Ν.4412/2016. Περισσότερα
1 2 3 4