Χρήση κοινοχρήστων χώρων – σταθερές κατασκευές

Χρήση κοινοχρήστων χώρων – σταθερές κατασκευές

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας  ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες – καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται στη χερσαία  ζώνη λιμένα της Πάργας, ότι όσοι κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου  να αποσύρουν όλες τις σταθερές κατασκευές έμπροσθεν και παραπλεύρως των καταστημάτων τους (εξαιρούνται μόνο οι ομπρέλες  σκίασης)  μέχρι την 10-2-2020. Μετά το πέρας αυτής της καταλυτικής ημερομηνίας θα επιβληθεί από το Β΄Λιμενικό Τμήμα Πάργας το νόμιμο πρόστιμο  σε όσους δεν συμμορφωθούν .Επίσης η μη συμμόρφωση στα ανωτέρω θα προσμετρηθεί στην ανανέωση άδειας από το Λιμενικό Ταμείο Πάργας .

Ανακοίνωση