Δήμος Πάργας
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2684360300 Τηλεφωνικό Κέντρο  Δημαρχείο Καναλακίου
2684060200 Τηλεφωνικό Κέντρο  ΔΕ Πάργας
 2684360304,2684024100 Δήμαρχος (Νίκος Ζαχαριάς)
2684031919 Γραφείο Δημάρχου Πάργα(κάθε Τετάρτη)
 2684022270 Αντιδήμαρχος (Μπούσιος Δημήτριος)
 2684360342 Αντιδήμαρχος (Μάρκου Δημήτριος)
2684031207 Αντιδήμαρχος (Πίτσαρός Σπυρίδων)
2684031207 Αντιδήμαρχος (Γκίζας Βασίλειος)
2684360320 Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Σωτηρίου Κωνσταντίνος)
2684360318 Υποστήριξη Αιρετών (Παππάς Γεώργιος)
2684360340, 2684360341 Ειδικοί Συνεργάτες Δημάρχου
2684360343 Δικηγόροι (Τάσσης Ανδρέας ) ( Κριτσιμά Χριστίνα)
2684360305 Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού (Μπόχτης Θωμάς)
2684360333 Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Γεωργίας, Αλιείας & Κτηνοτροφίας (Γιάγια Μαρία)
2684360312 Αυτοτελές Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού (Τσιλιμπώκου Θεοδώρα)
2684360332, 2684029195, 2684360328 Ταμείο Καναλάκι (Γεωργίου/Δήμα Ελεονόρα, Χαλκή Παρασκευή, Πήλιου Ζωή)
2684360200 Ταμείο Πάργας (Αλεξίου Ευτυχία)
 2684360316 Ληξιαρχείο ΔΕ Φαναρίου  (Φαρμάκη Χρύσα)
2684360215 Ληξιαρχείο -Δημοτολόγιο ΔΕ Πάργας (Χαλιάσου Παναγιώτα)
 2684360301 Πρωτόκολλο (Στύλου Παναγιώτα)
 2684360330 Δημοτολόγιο ΔΕ Φαναρίου (Κολιού Βάγια)
 2684031207 ΤΑΠ- παραχωρήσεις κοινοχρήστων χώρων (Χατζής Γεώργιος)
Οικονομική Υπηρεσία (Τριάντη Χριστίνα)
 2684360316 Ύδρευση ΔΕ Φαναρίου (Φαρμάκη Χρυσάνθη)
2684360257 Ύδρευση ΔΕ Πάργας (Λιάλιας Ευάγγελος)
 2684360338, 2684023324 Γραφείο κίνησης (Ρόζης Σπυρίδων-Βάσσος Ευάγγελος )
 2684360331 Διοικητική Υπηρεσία (Κώτσης Μιχαήλ)
2684032358, 2684360201 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας
2684360310 Ανταποκριτής ΟΑΕΔ Καναλακίου (Στυλιδιώτη Ζωή)
2684032358, 2684360201 Ανταποκριτής  ΟΑΕΔ Πάργας (Δρίμτσια Παρασκευή)
2684022004 Βοήθεια στο Σπίτι ΔΕ Φαναρίου
2684031866 Βοήθεια στο Σπίτι ΔΕ Πάργας
2684360315 ΚΕΠ Καναλακίου  (ΦΑΞ: 2684023412)
2684360258, 2684032865 ΚΕΠ Πάργας (ΦΑΞ: 2684032860)
2684360348  2684360347  2684360346 Τεχνική Υπηρεσία (Γιαννόπουλος Ευάγγελος, Γιαννόπουλος Γεώργιος)
2684360355, 2684360359 2684360356, 2684360358 Υπηρεσία Δόμησης (Λαμπρούση Βασιλική, Μήτρου Ιωάννης)
 2684360215 Ενιαία Σχολική Επιτροπή Π.Ε.
2684022270 Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δ.Ε.
26840 29212 ΦΑΞ Πολεοδομία
 2684029214 ΦΑΞ Τεχνική Υπηρεσία
 2684029003 ΦΑΞ Διοικητικό Οικονομικό - Ύδρευση
 2684022460 ΦΑΞ Δημοτολόγιο-Ληξιαρχείο Καναλακίου
 2684029021 ΦΑΞ Δήμαρχος
2684032860 ΦΑΞ ΔΕ Πάργας - Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο- Ύδρευση
2684360308 Ε.Φ.Κ.Α. Παράρτημα Πάργας
2684360319 Κ.Ε.Φ. (ΕΦΟΡΙΑ) ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
2684360216 Κ.Ε.Φ. (ΕΦΟΡΙΑ) ΠΑΡΓΑΣ
2684360258 Ανταποκριτής ΕΛΓΑ Δ.Ε. Πάργας (Παπαδημητρίου Γεωργία)
2684360200 Ανταποκριτής Ο.Γ.Α. Αγιάς (Αλεξίου Ευτυχία)
2684360201 Ανταποκριτής Ο.Γ.Α. Ανθούσας (Δρίμτσια Παρασκευή)
2684029460 Ανταποκριτής Ο.Γ.Α. Λιβαδαρίου (Δημήτριος Παππάς)
2684360316 Ανταποκριτής Ο.Γ.Α.- ΕΛΓΑ Καναλακίου (Φαρμάκη Χρύσα)
2684360330 Ανταποκριτής Ο.Γ.Α.- ΕΛΓΑ Βουβοπόταμος, Κυψέλη, Αμμουδιά (Κολιού Βάγια )
2684360329 Ανταποκριτής Ο.Γ.Α.- ΕΛΓΑ Θέμελο (Τριάντη Χριστίνα)
2684360301 Ανταποκριτής Ο.Γ.Α.- ΕΛΓΑ Αηδωνιά, Βαλανιδούσα, Δεσποτικά, Κορφυούλα, Σταυροχώρι (Στύλου Παναγιώτα)
2684360333 Ανταποκριτής Ο.Γ.Α.- ΕΛΓΑ Κορώνη, Κουκούλι, Καστρί (Γιάγια Μαρία)
2684360332 Ανταποκριτής Ο.Γ.Α.- ΕΛΓΑ Λούτσα, Βαλλανιδοράχη (Πήλιου Ζωή)
2684360331 Ανταποκριτής Ο.Γ.Α.- ΕΛΓΑ Νάρκισος, Αχερουσία (Κώτσης Μιχαήλ)
2684360318 Ανταποκριτής Ο.Γ.Α.- ΕΛΓΑ Μεσοπόταμος, Σκεπαστό, Άνω Σκαφιδωτή (Παππάς Γεώργιος)
2684022042 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καναλακίου
2684032688 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πάργας
2684032132 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανθούσας

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >