ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Μελέτη Αποχέτευσης- Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων και Καθορισμού Αποδέκτη των Τ.Κ. Καναλλακίου, Χόχλας και Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας της Π.Ε. Πρέβεζας».

Δελτίο Τύπου για έγκριση ΜΠΕ Αποχέτευσης και Βιολογικού Φαναρίου