Δελτίο Τύπου για συμμετοχή του Δήμου Πάργας στο Πρόγραμμα αστικού ηλεκτροφωτισμού (ELENA)

Δελτίο Τύπου για συμμετοχή του Δήμου Πάργας στο Πρόγραμμα αστικού ηλεκτροφωτισμού (ELENA)

Δελτίο Τύπου για συμμετοχή του Δήμου Πάργας στο Πρόγραμμα αστικού ηλεκτροφωτισμού (ELENA) – Αρχείο