Δελτίο τύπου για την ημερίδα διαβούλευσης, σχετικά με την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου του Προγράμματος «Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την περιοχή του μυθικού Αχέροντα»

Δελτίο Τύπου για ημερίδα διαβούλευσης Προγράμματος μυθικού Αχέροντα

1

2

3

4