ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΔ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ