ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΝΕΑ