ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΓΑΣ

ΤΕΥΧΗ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΤΕΥΔ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΓΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΓΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ