ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Ο Δήμαρχος Πάργας τους παρακάτω αντιδημάρχους:

  • Μάρκου Δημήτριος με τομέα ευθύνης την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου
  • Μίχας Σπυρίδων με τομέα ευθύνης τη διοίκηση και τα οικονομικά
  • Πιτσαρός Σπυρίδων με τομέα ευθύνης τη Δημοτική Ενότητα Πάργας
  • Σιδέρης Απόστολος με τομέα ευθύνης την καθημερινότητα του πολίτη.
  • Τζαβάρα Σταυρούλα με τομέα ευθύνης τον Πολιτισμό, την τουριστική ανάπτυξη και την ισότητα των φύλλω