ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Ο Δήμαρχος Πάργας τους παρακάτω αντιδημάρχους:

  • Γκίζας Βασίλειος με τομέα ευθύνης τον Πολιτισμό, θέματα της Δημοτικής Ενότητας Πάργας και την ισότητα των φύλλων
  • Μάρκου Δημήτριος με τομέα ευθύνης την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου
  • Μπούσιος Δημήτριος με τομέα ευθύνης τη διοίκηση και τα οικονομικά
  • Πιτσαρός Σπυρίδων με τομέα ευθύνης τη Δημοτική Ενότητα Πάργας
  • Σιδέρης Απόστολος με τομέα ευθύνης την καθημερινότητα του πολίτη.