ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

O Δήμαρχος Πάργας όρισε για τους παρακάτω αντιδημάρχους:

  • Κοντοδήμα Ευφροσύνη με τομέα ευθύνης την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου
  • Μίχας Σπυρίδων με τομέα ευθύνης τη διοίκηση και τα οικονομικά
  • Πιτσαρός Σπυρίδων με τομέα ευθύνης τη Δημοτική Ενότητα Πάργας
  • Σιδέρης Απόστολος με τομέα ευθύνης την καθημερινότητα του πολίτη.

Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων Πάργας