ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ν.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ