Οικονομική Επιτροπή

Σύνθεση Επιτροπής

Τακτικά Μέλη:

  1. ΜΙΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
  2. ΠΙΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
  3. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  4. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,
  5. ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,
  6. ΝΑΚΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη:

  1. ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  2. ΤΖΑΒΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
  3. ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  4. ΝΙΤΣΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Πρακτικό εκλογής μελών οικονομικής επιτροπής