Οικονομική Επιτροπή

Σύνθεση Επιτροπής

Τακτικά Μέλη:

  1. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  2. ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  3. ΠΙΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
  4. ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  5. ΝΑΚΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
  6. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη:

  1. ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  2. ΝΙΤΣΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Πρακτικό εκλογής μελών οικονομικής επιτροπής