Οικονομική Επιτροπή

Σύνθεση Επιτροπής

Τακτικά Μέλη:

  1. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  2. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,
  3. ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,
  4. ΝΑΚΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη:

  1. ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  2. ΤΖΑΒΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
  3. ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  4. ΝΙΤΣΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Πρακτικό εκλογής μελών οικονομικής επιτροπής