ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 • Ορίζει Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Πάργας τον Κων/νο Σπανό Αντιδήμαρχο.
 • Εγκρίνει τη συμμετοχή εκ μέρους των παραγωγικών τάξεων της κ. Νικολάου Αλεξάνδρας, στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
 • Εγκρίνει την συμμετοχή του κ. Μπόχτη Θωμά, εκ μέρους των Συλλόγων Γονέων και κηδεμόνων με αναπληρωματικό μέλους την κ. Μήτσου Αναστασία.
 • Εγκρίνει την συμμετοχή του κ. Ζαχαριά Νικόλαου, εκ μέρους της Δ/νσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας με αναπληρωματικό μέλος την κ. Γκίνα –Δούρου Αγγελική.
 • Εγκρίνει την συμμετοχή της κας Ελένης Κολιοφώτη, εκ μέρους της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας  με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Κασκάνη Δημήτριο.
 • Εγκρίνει την συμμετοχή του κ. Παπαχριστοδούλου Ιωάννη, εκ μέρους συνδικαλιστικού οργάνου  των καθηγητών Πρέβεζας με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Γκοβίλα Κων/νο.
 • Εγκρίνει την συμμετοχή της κας Μπαλακέρα Καρολίνας, εκ μέρους των συνδικαλιστικών οργάνων των Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πρέβεζας με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Σωτηρίου Σωτήριο.
 • Η Επιτροπή συγκροτείται κατά τα ανωτέρω με απόφαση του Δημάρχου και η θητεία είναι για δυόμιση χρόνια.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α'/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Γεώργιος Λουκούμης Δημοτικός Σύμβουλος (εκ μέρους της πλειοψηφίας
 • Πασχοδήμος Γεράσιμος Δημοτικός Σύμβουλος (εκ μέρους της πλειοψηφίας)
 • Τζίμας Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος (εκ μέρους της πλειοψηφίας)
 • Κοντοδήμα Ευφροσύνη  Δημοτική Σύμβουλος (εκ μέρους της μειοψηφίας)
 • Ζούλας Ανδρέας Δημοτικός Σύμβουλος εκ μέρους της (μειοψηφίας)
 • Μάρκου Χαράλαμπος δάσκαλος του 2ου Δημοτ. Σχολείου Καναλλακίου, ως εκπρόσωπος των διδασκόντων.
 • Κασκάνης Δημήτριος ως Διευθυντής του1ου  Δημ. Καναλλακίου
 • Αλεξίου Αυγούλα ως Διευθύντρια  του1ου  Δημ Σχ. Πάργας
 • Παναγιώτου Χρυσαυγή  εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ου 1ου Δημ Σχολ. Καναλλακίου

Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο κ. Λουκούμης Γεώργιος, και Αντιπρόεδρος ορίζεται η κ. Κοντοδήμα Ευφροσύνη

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β'/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Καούρης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος (εκ μέρους της πλειοψηφίας)
 • Βλάσση Παρασκευή Δημοτική  Σύμβουλος (εκ μέρους της πλειοψηφίας)
 • Ευθυμίου Σωτήριος  Δημοτικός Σύμβουλος (εκ μέρους της πλειοψηφίας)
 • Γρηγορίου Αθηνά Δημοτική  Σύμβουλος (εκ μέρους της μειοψηφίας)
 • Δέσκας Πέτρος, εκπαιδευτικός Δημότης Δήμου Πάργας ( εκ μέρους της ελάσσονος μειοψηφίας).
 • Ντούσκας Κων/νος ως Διευθυντής της σχολικής μονάδας του  Γεν. Λυκείου Καναλλακίου.
 • Νούσης Σπυρίδωνως ως Διευθυντής της σχολικής μονάδας του Γυμνασίου Πάργας.
 • Κασσαβήτα Ελένη εκπρόσωπος του συλλόγου. Γονέων και κηδ. του Γυμνασίου Καναλλακίου.
 • Τζομάκας Αθανάσιος ως εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας του ΓΕΛ Καναλλακίου.

Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο κ. Καούρης Ιωάννης κ, Αντιπρόεδρος ορίζεται η κ. Γρηγορίου Αθηνά.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος