ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η δημοτική επιτροπή παιδείας ασχολείται με  θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή του, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.

Δημοτική Επιτροπή  Παιδείας Δήμου Πάργας

Χαλικιάς Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος(Πρόεδρος)
Υφαντής Παντελής, με αναπληρώτρια την Νικολάου Αλέκα (εκπρόσωπος των
παραγωγικών τάξεων)
Κασκάνης Δημήτριος, με αναπληρωτή τον Παππά Αθανάσιο (διευθυντής
σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)
Σμπόνιας Νικόλαος με αναπληρωτή τον Μπαμπουκλή Γεώργιο (διευθυντής
σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
Κιτσώνης Διονύσιος, με αναπληρώτρια την Γιούργα Βασιλική(εκπρόσωπος της
ένωσης γονέων των μαθητών)
Γκοβίλας Κων/νος με αναπληρωτή τον Παπαχριστοδούλου Ιωάννη (εκπρόσωπος των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν.Πρέβεζας)

2019 Α.Δ. για συγκρότηση δημοτικής επιτροπής παιδείας. Ο.Ε.

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α'/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας

1. Πρόεδρος Ρεπάνη Αγγελική, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Χαλικιά Μιχαήλ
2. Αντιπρόεδρος Μπούσιος Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Πιτσαρό Σπυρίδωνα.
3. Δημητρίου Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Μίχα Σπυρίδωνα
4. Μάρκου Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),

5. Γκίζας Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Ευθυμίου Αδάμ.
6. Νήρας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος,(πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Κατσούκη Βασίλειο.
7. Καούρης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος (μείζονος μειοψηφίας) με αναπληρωτή τον Λουκούμη Γεώργιο
8. Ευθυμίου Σωτήριος, Δημοτικός Σύμβουλος(μείζονος μειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Γκίνη Δημήτριο
9. Νίτσας Μιλτιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος,(ελάσσονος μειοψηφίας) με αναπληρωτή τον Σιδέρη Απόστολο.
10. Χίλιας Αλέξανδρος, Δημοτικός Σύμβουλος (ελάσσονος μειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Καούρη Γεώργιο
11. Δέσκας Πέτρος-Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, (ελάσσονος μειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Γάκη Σωτήριο.

12. Κολιοφώτη Ελένη του Μιχαήλ, Διευθύντρια 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλλακίου, με αναπληρωτή τον Κασκάνη Δημήτριο του Ιωάννη, Δ/ντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καναλλακίου.
13. Παππάς Αθανάσιος του Φωτίου, Δ/ντής του Δημοτικού Σχολείου Μεσοποτάμου, με αναπληρωτή τον Ντάλλα Νικόλαο, Δ/ντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πάργας
14. Κολιούση Ευδοκία, Δ/ντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Καναλλακίου, με αναπληρώτρια την Βαλάρη Έλσα, Δ/ντρια του 2ου Νηπιαγωγείου  Καναλλακίου.
15. Πλιάκα Μαρίνα, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Καναλλακίου, με αναπληρώτρια την Δαρούσου Ελένη.

Ορίσμος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β'/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Πρόεδρος Μπούσιος Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τονΠιτσαρό Σπυρίδωνα.
2. Αντιπρόεδρος Ρεπάνη Αγγελική, Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Χαλικιά Μιχαήλ.
3. Δημητρίου Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Μίχα Σπυρίδωνα
4. Μάρκου Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
5. Γκίζας Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Ευθυμίου Αδάμ.
6. Νήρας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος,(πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Κατσούκη Βασίλειο.
7. Καούρης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος (μείζονος μειοψηφίας) με αναπληρωτή τον Ευθυμίου Σωτήριο.
8. Λουκούμης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος(μείζονος μειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Γκίνη Δημήτριο
9. Νάκιας Φώτιος, Δημοτικός Σύμβουλος,(ελάσσονος μειοψηφίας) με αναπληρωτή τον Νίτσα Μιλτιάδη.

10. Χίλιας Αλέξανδρος, Δημοτικός Σύμβουλος (ελάσσονος μειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Καούρη Γεώργιο
11. Δέσκας Πέτρος-Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, (ελάσσονος μειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Γάκη Σωτήριο.
12. Σμπόνιας Νικόλαος, Διευθυντής Γυμνασίου Καναλλακίου, με αναπληρωτή τον Παναγιώτου Ευάγγελο του Χρήστου, εκπαιδευτικό ΓΕ.Λ.Καναλλακίου.
13. Γκίκα Αγγελική του Ηλία, Διευθύντρια ΓΕ.Λ. Πάργας, με αναπληρωτή τον Παπαχριστοδούλου Ιωάννη του Κων/νου, εκπαιδευτικό Γ/σίου Καναλλακίου.
14. Κιτσώνης Διονύσιος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Καναλλακίου, με αναπληρώτρια την Γιούργα Βασιλική.
15. Ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου του Γυμνασίου Καναλλακίου, ως εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων.

Ορισμός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης