Εκδήλωση ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ

Εκδήλωση ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ

H ETANAM AE OTA διοργανώνει την Τετάρτη 2/10/2019 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Καναλάκι και ώρα 19.00 ενημερωτική εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση σχετικά με δράσεις που μπορούν να ενταχτούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορούν «την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων» (Μέτρο 19) και την «Στήριξη υλοποίησης πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα – Υπομέτρο 19.2). Οι δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο αγροτικής ανάπτυξης.

 

Γραφείο Δημάρχου Πάργας