ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

2684360-301  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
 2684360304 ΔΗΜΑΡΧΟΣ  2684024100
 2684360306 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  (Μπούσιος Δημήτριος) 2684022270
 2684360342 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Μάρκου Δημήτριος)
 2684360306 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Σιδέρης Απόστολος) 2684022270
2684031207 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Πίτσαρός Σπυρίδων)
2684360320 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σωτηρίου Κωνσταντίνος)
2684360340 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2684360343 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ (Τάσσης Ανδρέας ) ( Κριτσιμά Χριστίνα)
2684360312 ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Τσιλιμπώκου Θεοδώρα)
2684360328  ΤΑΜΕΙΟ (Γεωργίου/Δήμα Ελεονόρα, Χαλκή Παρασκευή )
 2684360316  ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ (Φαρμάκη Χρύσα)
 2684029460  ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Παππάς Δημήτρης)
 2684360317  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Στύλου Παναγιώτα)
 2684360318  ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΩΝ (Τριάντη Χριστίνα)
 2684360330  ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ (Κολιού Βάγια)
 2684360329  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Κώτσης Μιχαήλ) (Λιάλιας Ευάγγελος)
 2684360333  ΥΔΡΕΥΣΗ ( Γιάγια Μαρία) 2684022310
 2684360338  Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Ρόζης Σπυρίδων)
 2684360331,  2684360329  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΠΡΟΙΣΤΆΜΕΝΟΣ (Κώτσης Μιχαήλ)
 2684360332  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Πήλιου Ζωή)
2684022004  ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
 2684024503  ΚΕΠ (29155) ΦΑΞ: 2684023412
 2684023380  ΚΑΠΗ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
2684360348  2684360347  2684360346  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ( Γιανόπουλος Ευάγγελος, Γιανόπουλος Γεώργιος )
2684360355 2684360359 2684360356 2684360358  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ (  Λαμπρούση Βασιλική, Μήτρου Ιωνάννης)
26840 29212  ΦΑΞ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
 2684029214  ΦΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 2684029003  ΦΑΞ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΔΡΕΥΣΗ
 2684022460  ΦΑΞ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ
 2684029021  ΦΑΞ ΔΗΜΑΡΧΟΣ