ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σύνθεση της Επιτροπής

Τακτικά Μέλη:

  1. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  2. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  3. ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  5. ΓΙΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
  6. ΝΙΤΣΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ,

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη:

  1. ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  2. ΡΕΠΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  3. ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  4. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΔΑΜ

Πρακτικό εκλογής μελών επιτροπής ποιότητας Ζωής