ΕΛ ΕΝ
Δήμος Πάργας
Δελτία Τύπου
Καθαρισμός Οικοπέδων στα πλαίσια της Πυροπροστασίας
08/05/2020

Ο Δήμος Πάργας καλεί τους δημότες που είναι ιδιοκτήτες - χρήστες οικοπέδων ή ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός οικισμών ή κοντά σε αυτούς, να προβούν άμεσα και το αργότερο έως 15/6/2020, στον καθαρισμό της βλάστησης και στην απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, με στόχο την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο Δήμος θα προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Θα πρέπει όλοι μας να συμβάλουμε στην καλύτερη θωράκιση της περιοχής μας, από ενδεχόμενες πυρκαγιές, που θα εκθέσουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία και τις περιουσίες μας.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >