ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 για ένταξη και επιχορήγηση της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών- Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: Ω9ΤΨΩΞ0-ΥΣΛ 26 Σεπτεμβρίου 2016

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

ΑΔΑ: ΩΚΝΟΩΞ0-10Ν 25 Αυγούστου 2016

Α.Δ.Σ για έγκριση Απολογισμού οικον.έτους 2014 Δήμου Πάργας

ΑΔΑ: 750ΗΩΞ0-Γ1Ζ 27 Ιουλίου 2016

Α.Δ.Σ για έγκριση απολογισμού της σχολικής επιτροπής Β΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2013..

ΑΔΑ: ΒΧΧΜΩΞ0-Ο6Ζ 8 Αυγούστου 2014

Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για το ύψος της ετήσιας δαπάνης λειτουργίας του ιδρυόμενου τμήματος ένταξης στο Γυμνάσιο Καναλλακίου

ΑΔΑ: ΩΒΩΓΩΞ0-ΞΟΝ 8 Αυγούστου 2014

Α.Δ.Σ για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 σύμφωνα με την 141/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάργας,

ΑΔΑ: 737ΜΩΞ0-ΙΚΣ 8 Αυγούστου 2014

Α.Δ.Σ για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 σύμφωνα με την 132/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάργας,

ΑΔΑ: ΩΜΧΔΩΞ0-9ΡΔ 8 Αυγούστου 2014

Α.Δ.Σ για έγκριση κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Πάργας.

ΑΔΑ: ΒΖΚΡΩΞ0-ΖΝ5 8 Αυγούστου 2014

Συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον κόμβο Μεσοποτάμου του έργου Σύνδεση Εγνατίας με Ε.Ο Πρέβεζας –Ηγουμενίτσας.

ΑΔΑ: ΩΗΠ2ΩΞ0-ΖΛ7 8 Αυγούστου 2014

Α.Δ.Σ για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ. αριθ. 241/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας.

ΑΔΑ: ΒΥΔΛΩΞ0-ΛΨΦ 8 Αυγούστου 2014
1 2 3 6