ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διοργάνωση εκδήλωσης κοινωνικού και επιμορφωτικού περιεχομένου του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 6ΣΕΜΩΞ0-69Β 22 Απριλίου 2019

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΑΔΑ: 66ΟΗΩΞ0-Η10 10 Απριλίου 2019

Έγκριση μη συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου κατά τον μήνα Μάιο.

ΑΔΑ: ΩΓΚ0ΩΞ0-Η9Ν 22 Απριλίου 2019

Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: 6ΒΟΔΩΞ0-ΛΙΘ 22 Απριλίου 2019

«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού πολιτικής προστασίας διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών».

ΑΔΑ: ΩΕΨΕΩΞ0-ΗΕΦ 22 Απριλίου 2019

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του Ι.Ν.Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Καναλλάκι.

ΑΔΑ: ΩΣ0ΔΩΞ0-89Μ 22 Απριλίου 2019

Διαχωρισμός κυβικών περιόδου Β΄Εξαμήνου 2018-Α΄Εξαμήνου 2019 στη Δ.Ε.Φαναρίου.

ΑΔΑ: Ω5Γ7ΩΞ0-ΦΕΩ 22 Απριλίου 2019

Οικονομική ενίσχυση δημότη.

ΑΔΑ: ΩΦΧ4ΩΞ0-ΟΝΛ 22 Απριλίου 2019

Μίσθωση ακινήτου για δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο Καναλλάκι.

ΑΔΑ: 625ΒΩΞ0-8Τ5 22 Απριλίου 2019

Έγκριση πεπραγμένων ετών 2017 και 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 6ΟΑ9ΩΞ0-9ΛΛ 22 Απριλίου 2019
1 2 3 24