ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ (1ου) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ».

ΑΔΑ: 7ΖΡ8ΩΞ0-070 23 Ιουλίου 2018

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ».

ΑΔΑ: ΩΚΤΥΩΞ0-Θ0Π 23 Ιουλίου 2018

Έγκριση ανέγερσης μνημείου για τον ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης Κυριακούλη Μαυρομιχάλη στην Τ.Κ. Βαλανιδορράχης.

ΑΔΑ: 6Π37ΩΞ0-ΗΓΣ 7 Μάϊου 2018

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 για ένταξη και επιχορήγηση της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών- Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: Ω9ΤΨΩΞ0-ΥΣΛ 26 Σεπτεμβρίου 2016

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

ΑΔΑ: ΩΚΝΟΩΞ0-10Ν 25 Αυγούστου 2016

Α.Δ.Σ για έγκριση Απολογισμού οικον.έτους 2014 Δήμου Πάργας

ΑΔΑ: 750ΗΩΞ0-Γ1Ζ 27 Ιουλίου 2016

Α.Δ.Σ για έγκριση απολογισμού της σχολικής επιτροπής Β΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2013..

ΑΔΑ: ΒΧΧΜΩΞ0-Ο6Ζ 8 Αυγούστου 2014

Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για το ύψος της ετήσιας δαπάνης λειτουργίας του ιδρυόμενου τμήματος ένταξης στο Γυμνάσιο Καναλλακίου

ΑΔΑ: ΩΒΩΓΩΞ0-ΞΟΝ 8 Αυγούστου 2014

Α.Δ.Σ για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 σύμφωνα με την 141/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάργας,

ΑΔΑ: 737ΜΩΞ0-ΙΚΣ 8 Αυγούστου 2014

Α.Δ.Σ για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 σύμφωνα με την 132/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάργας,

ΑΔΑ: ΩΜΧΔΩΞ0-9ΡΔ 8 Αυγούστου 2014
1 14 15 16 17 18 21