ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Εξέταση αίτησης Πανταζή Ηρακλή για ανταλλαγή ακινήτων εντός οικισμού Τ.Κ. Καστριού

ΑΔΑ: ΨΞ6ΦΩΞ0-ΤΛΦ 26 Σεπτεμβρίου 2018

Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πάργας για ένταξη και χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ» στον άξονα προτεραιότητας 1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ» με τίτλο «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.»

ΑΔΑ: 6ΩΛ0ΩΞ0-97Ρ 26 Σεπτεμβρίου 2018

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΑΔΑ: ΩΖΟ8ΩΞ0-ΠΨΓ 26 Σεπτεμβρίου 2018

Οικονομική ενίσχυση δημότη

ΑΔΑ: ΩΑΝ0ΩΞ0-0ΧΑ 26 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως

ΑΔΑ: 6ΜΕΔΩΞ0-Ο40 26 Σεπτεμβρίου 2018

Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 245/2016 απόφασης περί Έκδοσης ψηφίσματος για τη λειτουργία των Κ.Υ.Καναλλακίου και Πάργας.

ΑΔΑ: 7ΤΛΤΩΞ0-Ω9Ε 29 Αυγούστου 2018

Έκδοση ψηφίσματος για μείωση εισιτηρίου εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο του Νεκρομαντείου.

ΑΔΑ: 6ΤΠΛΩΞ0-ΗΟΛ 29 Αυγούστου 2018

«Χορήγηση άδειας παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου».

ΑΔΑ: 6Χ9ΟΩΞ0-ΨΚΖ 29 Αυγούστου 2018

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου με την ονομασία «ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΟ» στη Δ.Κ. Πάργας

ΑΔΑ: ΩΔΣ0ΩΞ0-ΧΤΗ 26 Σεπτεμβρίου 2018

Ονοματοδοσία πλατείας στην Τ.Κ Βαλανιδοράχης Δήμου Πάργας

ΑΔΑ: 9ΠΧ2ΩΞ0-Ζ7Π 26 Σεπτεμβρίου 2018
1 16 17 18 19 20 28