ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α.Δ.Σ για συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: « Αναβάθμιση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, επέκτασης –αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Πάργας».

ΑΔΑ: Ω2Ε9ΩΞ0-ΒΑΝ 11 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για έγκριση γνωμοδότησης πλωτών εξεδρών στο θαλάσσιο χώρο του Λίχνος, Βάλτου στον Δήμο Πάργας Ν. Πρέβεζας.

ΑΔΑ: 79ΙΨΩΞ0-85Φ 11 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για την σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΖΑΓΑΝΗ1

ΑΔΑ: 7Ρ3ΒΩΞ0-ΧΦΘ 11 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για έγκριση οριστικής μελέτης του έργου: Διάνοιξη αγροτικού δρόμου στην περιοχή ΜΑΛΙΑ ΜΠΕΛΑ της Τ.Κ. Αγιάς

ΑΔΑ: 7ΠΙΧΩΞ0-ΓΗΜ 11 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για πράξη εφαρμογής στον περιμετρικό δρόμο του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Καναλλακίου που εφάπτεται στα Ο.Τ. 187 και 190 και τμήματος κάθετου προβλεπόμενου δρόμου του σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ. 187 και 190.

ΑΔΑ: 7ΕΕΤΩΞ0-8Η8 11 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για πράξη αναλογισμού στην οδό μεταξύ των Ο.Τ 68 και 69του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Καναλλακίου.

ΑΔΑ: Ω812ΩΞ0-ΘΗ8 11 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για ανάκληση της 53/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΔΑ: 76ΩΗΩΞ0-1ΦΗ 11 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για εγκατάσταση περιπτέρου στην Τ.Κ Ανθούσας.

ΑΔΑ: ΒΧΓΛΩΞ0-7Σ3 11 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: Αποχέτευση δημοτικών διαμερισμάτων και οικισμών του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: Ω0ΜΟΩΞ0-46Τ 11 Ιουνίου 2014

.Δ.Σ για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής –οριστικής παραλαβής του έργου: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της επαρχιακής οδού Καναλλακίου –Καστρίου εντός οικισμού Καναλλακίου (ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ).

ΑΔΑ: 6ΩΗΔΩΞ0-Τ9Π 11 Ιουνίου 2014
1 16 17 18 19