ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση λήξης μισθώματος δημοτικού αγροτεμαχίου και διαγραφή χρεώσεων (Πανίδη Μαργαρίτα).

ΑΔΑ: Ψ37ΒΩΞ0-ΚΨΦ 23 Ιουλίου 2018

Παράταση σύμβασης με την Τσοβίλη Παναγιώτα

ΑΔΑ: ΨΗΠΣΩΞ0-Ρ67 23 Ιουλίου 2018

Έγκριση προμήθειας δικύκλου οχήματος για την υπηρεσία κλητήρα του Δήμου.

ΑΔΑ: 63Λ0ΩΞ0-Υ6Λ 27 Ιουνίου 2018

Παραχώρηση του κτιρίου «Κέντρο Πληροφόρησης» που βρίσκεται στην Τ.Κ Αμμουδιάς στον Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα- Καλαμά

ΑΔΑ: ΨΨΜ4ΩΞ0-ΒΑΦ 23 Ιουλίου 2018

Έγκριση ανανέωσης της Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου της Παπαζήση Παρασκευής του Ελευθερίου (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ)

ΑΔΑ: Ω3ΧΨΩΞ0-8ΒΤ 23 Ιουλίου 2018

Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

ΑΔΑ: Ω1ΒΡΩΞ0-1ΛΑ 23 Ιουλίου 2018

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΑΔΑ: 67ΡΛΩΞ0-29Π 23 Ιουλίου 2018

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ (1ου) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ».

ΑΔΑ: 7ΖΡ8ΩΞ0-070 23 Ιουλίου 2018

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ».

ΑΔΑ: ΩΚΤΥΩΞ0-Θ0Π 23 Ιουλίου 2018

Έγκριση ανέγερσης μνημείου για τον ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης Κυριακούλη Μαυρομιχάλη στην Τ.Κ. Βαλανιδορράχης.

ΑΔΑ: 6Π37ΩΞ0-ΗΓΣ 7 Μάϊου 2018
1 16 17 18 19 20 24