ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α.Δ.Σ για έγκριση 6ου ΑΠΕ για το έργο « Σύνδεση Καναλλακίου με Ε.Ο. Πρέβεζας –Ηγουμενίτσας».

ΑΔΑ: 738ΑΩΞ0-62Ο 8 Αυγούστου 2014

Α.Δ.Σ για πολιτιστικές εκδηλώσεις έτους 2014 του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: Β2ΜΠΩΞ0-18Π 8 Αυγούστου 2014

Α.Δ.Σ για αποχαρακτηρισμό δρόμου από δασικό σε δημοτικό από την Τ.Κ Κουκουλίου προς Τ.Κ Λούτσας.

ΑΔΑ: 69ΖΗΩΞ0-4ΥΓ 8 Αυγούστου 2014

Α.Δ.Σ για έγκριση απολογισμού της σχολικής επιτροπής Α΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2013..

ΑΔΑ: 729ΥΩΞ0-1ΘΕ 8 Αυγούστου 2014

Α.Δ.Σ για Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014 η οποία αφορά την Λιμενική επιτροπή.

ΑΔΑ: ΩΟΠΑΩΞ0-96Ι 8 Αυγούστου 2014

Συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης

ΑΔΑ: 7Η9ΙΩΞ0-ΥΚΗ 8 Αυγούστου 2014

Α.Δ.Σ για εξέταση της αρ. πρωτ.7217/16-05-2014 αίτησης του κ. Παππά Βασιλείου του Δημητρίου η οποία αφορά την λανθασμένη εγγραφή του δημοτικού φόρου της επιχείρησης του.

ΑΔΑ: 727ΚΩΞ0-ΒΧΥ 8 Αυγούστου 2014

μη νόμιμης απαρτίας Δ.Σ.

ΑΔΑ: 7Λ9ΦΩΞ0-6ΗΖ 25 Ιουλίου 2014

Α.Δ.Σ για έγκριση της θεατρικής παράστασης (Αντιγόνη του Σοφοκλή) στον αρχαιολογικό χώρο του Νεκρομαντείο.

ΑΔΑ: 7ΩΙΟΩΞ0-ΓΝΘ 20 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για εγκατάσταση περιπτέρου στην Τ.Κ Ανθούσας

ΑΔΑ: ΩΥ9ΦΩΞ0-73Γ 20 Ιουνίου 2014
1 2 3 4 6