ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α΄ Κατανομή πιστώσεων έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

ΑΔΑ: ΩΨΥΣΩΞ0-ΡΤΥ 6 Μαρτίου 2019

Εξέταση αίτησης δέκα δημοτικών συμβούλων για διάσπαση του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΨΛΙΣΩΞ0-Κ6Χ 27 Φεβρουαρίου 2019

Έγκριση αποκριάτικων πολιτιστικών εκδηλώσεων 2019.

ΑΔΑ: ΩΦΒΒΩΞ0-5Υ2 6 Φεβρουαρίου 2019

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΑΔΑ: Ω421ΩΞ0-Ο6Β 6 Φεβρουαρίου 2019

Καθορισμός χώρου λειτουργίας του δημοτικού παιδικού σταθμού Πάργας.

ΑΔΑ: 9Ο56ΩΞ0-ΒΣΞ 6 Φεβρουαρίου 2019

Συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ του έτους 2018 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων».

ΑΔΑ: ΩΓΦ7ΩΞ0-228 6 Φεβρουαρίου 2019

Δ΄ Κατανομή πιστώσεων έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

ΑΔΑ: 7ΜΧ4ΩΞ0-1ΩΩ 19 Δεκεμβρίου 2018

Εκμίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Βαλανιδούσσας

ΑΔΑ: ΩΩΑΞΩΞ0-ΖΘΕ 6 Φεβρουαρίου 2019

Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων δικαιώματος βοσκής οικ.ετών 2017 και 2018 λόγω λανθασμένης χρέωσης

ΑΔΑ: ΩΜΛ3ΩΞ0-ΣΘΚ 6 Φεβρουαρίου 2019

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από ΕΛ.ΤΑ. Καναλακίου

ΑΔΑ: Ω6Μ2ΩΞ0-1Λ6 6 Φεβρουαρίου 2019
1 2 3 4 21