ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α.Δ.Σ για Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014 η οποία αφορά την Λιμενική επιτροπή.

ΑΔΑ: ΩΟΠΑΩΞ0-96Ι 8 Αυγούστου 2014

Συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης

ΑΔΑ: 7Η9ΙΩΞ0-ΥΚΗ 8 Αυγούστου 2014

Α.Δ.Σ για εξέταση της αρ. πρωτ.7217/16-05-2014 αίτησης του κ. Παππά Βασιλείου του Δημητρίου η οποία αφορά την λανθασμένη εγγραφή του δημοτικού φόρου της επιχείρησης του.

ΑΔΑ: 727ΚΩΞ0-ΒΧΥ 8 Αυγούστου 2014

μη νόμιμης απαρτίας Δ.Σ.

ΑΔΑ: 7Λ9ΦΩΞ0-6ΗΖ 25 Ιουλίου 2014

Α.Δ.Σ για έγκριση της θεατρικής παράστασης (Αντιγόνη του Σοφοκλή) στον αρχαιολογικό χώρο του Νεκρομαντείο.

ΑΔΑ: 7ΩΙΟΩΞ0-ΓΝΘ 20 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για εγκατάσταση περιπτέρου στην Τ.Κ Ανθούσας

ΑΔΑ: ΩΥ9ΦΩΞ0-73Γ 20 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για εξέταση της αίτησης με αρ. πρωτ. 6514/05-05-2014 του Ναυτικού ομίλου Πάργας «Δ. ΤΑΠΑΣ».,για παραχώρηση χώρου.

ΑΔΑ: ΩΘ5ΤΩΞ0-ΕΛ1 11 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για την αναμόρφωση προϋπολογισμό έτους 2014 λόγω εκτάκτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου

ΑΔΑ: Ω0ΚΩΩΞ0-ΠΨΗ 20 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για διοικητική αποβολή στην Τ.Κ Θέμελου κ. Σιδέρη Ελευθέριο του Αποστόλου

ΑΔΑ: ΩΩ84ΩΞ0-Ζ0Φ 20 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για ανάκληση της 53/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΔΑ: ΩΜ2ΛΩΞ0-ΘΡΤ 20 Ιουνίου 2014
1 19 20 21 22 23 24