ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ.Αγιάς για τη δημιουργία σκοπευτηρίου.

ΑΔΑ: ΩΤΠΟΩΞ0-ΣΤ7 8 Απριλίου 2019

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΔΑ: ΨΛ7ΧΩΞ0-ΧΞ2 8 Απριλίου 2019

Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς .

ΑΔΑ: 6ΧΛΒΩΞ0-0ΟΓ 8 Απριλίου 2019

Πρόταση για ίδρυση τμήματος ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας .

ΑΔΑ: ΩΥ6ΒΩΞ0-90Ω 8 Απριλίου 2019

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών: Κατασκευή Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου τύπου Τ11Β) στη Δ.Κ.Καναλλακίου

ΑΔΑ: 78ΘΑΩΞ0-Α2Ε 8 Απριλίου 2019

Έγκριση παράτασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΣΤΟ «ΚΑΜΙΝΙ» Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ».

ΑΔΑ: 6Β02ΩΞ0-Β6Ι 8 Απριλίου 2019

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Ανάπλαση Κέντρου Καναλλακίου».

ΑΔΑ: 62ΧΚΩΞ0-06Α 8 Απριλίου 2019

Έγκριση Α΄αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας οικονομικού έτους 2019».

ΑΔΑ: 6Ξ0ΝΩΞ0-Τ2Ρ 8 Απριλίου 2019

Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως

ΑΔΑ: Ψ4Β4ΩΞ0-ΝΨΥ 19 Μαρτίου 2019

Έγκριση δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου 2019 και Πάσχα Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 6ΩΚΡΩΞ0-ΔΙ8 19 Μαρτίου 2019
1 2 3 4 5 24