ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2020.

ΑΔΑ: ΩΣΗΒΩΞ0-ΔΕΤ 28 Φεβρουαρίου 2020

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πάργας στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης ,απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

ΑΔΑ: 6ΣΞΛΩΞ0-Ω28 28 Φεβρουαρίου 2020

Εκμίσθωση με πλειοδοτική δημοπρασία του πρώτου και δεύτερου πάνω από το ισόγειο ορόφου δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της παραλιακής οδού Γρ.Λαμπράκη της Κοινότητας Πάργας, στο οποίο στεγάζονταν ο Λιμενικός Σταθμός Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΘ3ΝΩΞ0-786 29 Ιανουαρίου 2020

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στάθμευση οχημάτων στην Πάργα.

ΑΔΑ: ΩΝΔ4ΩΞ0-Θ9Ω 29 Ιανουαρίου 2020

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» για την εφαρμογή Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Ζαχαριά για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΑΔΑ: 6ΗΡΞΩΞ0-ΦΣΤ 29 Ιανουαρίου 2020

Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2020.

ΑΔΑ: ΩΓΟΖΩΞ0-Σ9Β 29 Ιανουαρίου 2020

Εκμίσθωση με πλειοδοτική δημοπρασία δημοτικού ακινήτου, εμβαδού 25.000,00 τ.μ., στη θέση «Γκοριτζούλα» της Κοινότητας Αμμουδιάς εγκεκριμένης από το Γ.Π.Σ Φαναρίου για χρήση camping.

ΑΔΑ: Ψ8ΓΧΩΞ0-ΜΜΧ 29 Ιανουαρίου 2020

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας COSMOTE πλησίον της Κοινότητας Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΒΛΧΩΞ0-ΙΙΞ 29 Ιανουαρίου 2020

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση σταθμού τηλεφωνίας OTE στην Κοινότητα Βαλανιδούσσας του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: Ω7ΖΗΩΞ0-ΑΙΦ 29 Ιανουαρίου 2020

Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΓΜΠΩΞ0-Ν90 29 Ιανουαρίου 2020
1 3 4 5 6 7 42