ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

άδεια “κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση εστιατορίου μπάρ”

ΑΔΑ: 6ΘΠΕΩΞ0-Η4Π 20 Μάϊου 2019

Εντολή μετακίνησης της κ. Χριστίνας Κριτσιμά στα Ιωάννινα

ΑΔΑ: ΕΗΖΤΩΞ0-ΖΣΖ 15 Μάϊου 2019

Απόφαση χορήγησης μισθολογικού κλιμακίου .

ΑΔΑ: ΨΕ5ΜΩΞ0-Ι8Ω 13 Μάϊου 2019

Εντολή μετακίνησης της κ. Κριτσιμά Χριστίνας στα Ιωάννινα

ΑΔΑ: ΩΔΥ1ΩΞ0-ΤΞΑ 9 Μάϊου 2019

Εντολή μετακίνησης

ΑΔΑ: 9ΕΓΟΩΞ0-ΕΒ8 3 Μάϊου 2019

Απόφαση Δημάρχου για πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας

ΑΔΑ: Ω6Γ0ΩΞ0-ΩΟΚ 25 Απριλίου 2019

Τοποθέτηση αναπληρωτή προϊσταμένου στην οργανική μονάδα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Πάργας

ΑΔΑ: Ω28ΡΩΞ0-ΙΔΡ 24 Απριλίου 2019

Ανάθεση εργασιών «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ Καναλλακίου»

ΑΔΑ: 6Ι0ΠΩΞ0-ΠΗΤ 18 Απριλίου 2019

Ανάθεση εργασιών«Εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων στις Τ.ΚΑηδονιάς-Λούτσας Κουκουλίου -Χόχλας ».

ΑΔΑ: ΩΔΖΓΩΞ0-ΗΤΟ 18 Απριλίου 2019

Ανάθεση εργασιών: «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. Ναρκίσσου – Μουζακαϊικων-Βουβοπόταμου»

ΑΔΑ: 783ΛΩΞ0-4Α4 18 Απριλίου 2019
1 2 3 63