ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4/ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΚΟΤΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΔΑ: 6ΡΣ8ΩΞ0-Ι2Τ 3 Ιουλίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΔΑ: 9ΨΓΓΩΞ0-19Μ 3 Ιουλίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ 4/ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΔΑ: Ψ9ΖΠΩΞ0-39Ζ 3 Ιουλίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4/ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΔΑ: 63ΩΜΩΞ0-ΙΛΒ 3 Ιουλίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ 2020 ΜΠΕΛΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ

ΑΔΑ: Ω695ΩΞ0-ΟΡ4 3 Ιουλίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ ΚΙΤΣΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΔΑ: ΨΤ46ΩΞ0-ΧΤΥ 3 Ιουλίου 2020

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΔΑ: Ψ8ΠΦΩΞ0-9ΝΣ 1 Ιουλίου 2020

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΥΔΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΔΑ: ΨΩΠ8ΩΞ0-ΘΛ4 1 Ιουλίου 2020

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΡΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΔΑ: ΩΖΘΖΩΞ0-53Λ 1 Ιουλίου 2020

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: 6ΞΨ0ΩΞ0-7ΔΚ 1 Ιουλίου 2020
1 2 3 81