ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΑΔΑ: ΩΝΦΔΩΞ0-ΕΗΤ 20 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΔΑ: 7587ΩΞ0-Χ20 16 Ιανουαρίου 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΔΑ: ΩΦΘΕΩΞ0-1ΦΩ 16 Ιανουαρίου 2019

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΣΑΒΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΔΑ: Ω5Α8ΩΞ0-Ν67 11 Ιανουαρίου 2019

Επαναφορά των υπαλλήλων στο ΚΕΠ Πάργας

ΑΔΑ: ΩΕΔΔΩΞ0-Δ11 10 Ιανουαρίου 2019

η αριθμ.2/7-1-2019 απόφαση Δημάρχου

ΑΔΑ: ΨΞΩΖΩΞ0-ΜΛΟ 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση ανάθεσης Διοικητικής και Λογιστικής Υπηρεσίας στο Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ”

ΑΔΑ: 78ΞΘΩΞ0-ΧΞ6 9 Ιανουαρίου 2019

Αναστολή απασχόλησης των ωφελούμενων ειδικότητας ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ και ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Δήμου Πάργας

ΑΔΑ: ΩΙ7ΓΩΞ0-ΜΦΔ 9 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση πρόσληψης προσωπικού στα πλαίσια εφαρμογής της πράξης « Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στον Δήμο Πάργας .

ΑΔΑ: 788ΟΩΞ0-ΗΩΟ 7 Ιανουαρίου 2019

Σύμβαση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας

ΑΔΑ: ΩΑΚ1ΩΞ0-1ΗΔ 31 Δεκεμβρίου 2018
1 2 3 58