ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

«Απόφαση Δημάρχου για την πρόσληψη του κ. Δημόπουλου Γεώργιου του Σπυρίδωνα ( Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πάργας»

ΑΔΑ: 72ΥΩΩΞ0-ΠΚΠ 16 Ιουλίου 2018

Ορισμός μελών για την ανασυγκρότηση Τριμελών Επιτροπών Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών της παρ.2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 13-04-1929 (ΦΕΚ153/Α/1929), Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας

ΑΔΑ: ΨΥΓΩΩΞ0-ΜΥΖ 5 Ιουλίου 2018

Τοποθέτηση προϊσταμένων τμημάτων Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: Ω5ΣΘΩΞ0-24Σ 4 Ιουλίου 2018

Ορισμός ανταποκριτή Γραφείου ΟΑΕΔ στην Δ.Ε.Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΓΚΧΩΞ0-ΒΒΖ 4 Ιουλίου 2018

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΠΙΤΙ

ΑΔΑ: Ψ75ΒΩΞ0-Ψ43 27 Ιουνίου 2018

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΔΑ: Ω7ΠΛΩΞ0-ΟΨΞ 25 Ιουνίου 2018

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΔΑ: 6ΘΕ3ΩΞ0-ΚΟ2 22 Ιουνίου 2018

Εκτός έδρας μετακίνηση κ. Παπαζήση Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

ΑΔΑ: 6Ι76ΩΞ0-ΤΗ1 18 Ιουνίου 2018

Έγκριση πρόσληψης της κ.Νάστα Ξανθούλας, ως βρεφονηπιοκόμου αντί καθαρίστριας που ήταν μέχρι σήμερα και της κ. Μαρίνας Γκίκου στη θέση της καθαρίστριας στον Ιδιωτικό Παιδικό Σταθμό με την επωνυμία «ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ιδιοκτησίας Μαρίνας Γκίκου στην Πάργα.

ΑΔΑ: Ω3ΟΚΩΞ0-ΝΡ9 12 Ιουνίου 2018

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: Ω1Δ7ΩΞ0-20Χ 8 Ιουνίου 2018
1 2 3 51