ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Εντολή μετακίνησης για την παρακολούθηση σεμιναρίου «Οι νέοι δημοσιονομικοί έλεγχοι από το Ελεκτικό Συνέδριο &τη Γ.Δ.Δ.Ε (ΥΠΟΙΚ) και οι απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης Δήμων και ΝΠΔΔ του Δημόσιου Τομέα »

ΑΔΑ: Ω7ΘΝΩΞ0-Ι7Ξ 20 Μαρτίου 2019

Εντολή μετακίνησης στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ για την παρακολούθηση σεμιναρίου( ημερίδας) του Ινστιτούτου Ανάπτυξης – Απασχόλησης Επιμόρφωσης με τίτλο «Οικονομική Διαχείριση-Δημόσιες Συμβάσεις ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ» την 19-03-2019 .

ΑΔΑ: ΨΖ53ΩΞ0-58Π 18 Μαρτίου 2019

Εντολή μετακίνησης του κ. Τάσση Ανδρέα για παράσταση στο VI τμήμα του Eλεκτικού Συνέδριου όπου θα συζητηθεί η « Αίτηση ανάκλησης του Δήμου Πάργας κατά της αριθ.312/2018 Πράξης του ΣΤ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου»

ΑΔΑ: Ρ74ΞΩΞ0-Υ68 14 Μαρτίου 2019

Ορισμός Υπαλλήλου για την παραλαβή αιτήσεων εγγραφής στο πρόγραμμα Εκμάθησης Αγγλικών με τη μέθοδο της Linguaphone.

ΑΔΑ: ΨΠ69ΩΞ0-ΙΣΗ 14 Μαρτίου 2019

Συγκρότηση επιτροπής Διερεύνησης Τιμών

ΑΔΑ: ΩΙΥΝΩΞ0-ΥΜΝ 21 Φεβρουαρίου 2019

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου κ. Φραγκίσκος Παναγιώτης του Χρήστου

ΑΔΑ: ΨΩΓΗΩΞ0-ΗΛΘ 22 Φεβρουαρίου 2019

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου κ. Δημόπουλου Γεώργιου του Σπυρίδωνα

ΑΔΑ: ΨΧ9ΔΩΞ0-ΜΔ1 22 Φεβρουαρίου 2019

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου κ. Ματέρη Απόστολου του Ναπολέων

ΑΔΑ: 6Μ1ΔΩΞ0-Τ15 22 Φεβρουαρίου 2019

Συγκρότηση επιτροπής Ειδικού Βοηθήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄474/14-02-2018.

ΑΔΑ: 6ΗΗΤΩΞ0-ΦΕ4 21 Φεβρουαρίου 2019

Εντολή μετακίνησης κ. Τσιλιμπώκου Θεοδώρας στην Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης με κωδικό 81015Δ19 και τίτλο « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ –ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΟΥΣ » για το χρονικό διάστημα από 04-03-2019 έως 08-03-2019.

ΑΔΑ: ΨΓ28ΩΞ0-ΔΩΧ 21 Φεβρουαρίου 2019
1 2 3 60