ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(58/2019 ΧΕΠ)Πληρωμή 31ης ,32ς,33ης δόσης (ρύθμιση στην αριθ.9 35823905016 παροχή ρεύματος)-εξόφληση

ΑΔΑ: ΩΝΦΘΩΞ0-Γ1Τ 8 Δεκεμβρίου 2019

(57-2019Χ,Ε,Π.)Συντήρηση λουλουδιών-εργασίες ψεκασμού φυτοπροστασίας-λίπανσης λουλουδιών στην Χ.Ζ.Λ.Πάργας

ΑΔΑ: 93ΤΛΩΞ0-10Θ 4 Δεκεμβρίου 2019

Kαθαρισμός χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας

ΑΔΑ: ΨΤ33ΩΞ0-ΨΙΒ 4 Δεκεμβρίου 2019

Δαπάνες καθαρισμού χερσαίων ζωνών λιμένων

ΑΔΑ: ΩΣ6ΜΩΞ0-ΙΡΒ 4 Δεκεμβρίου 2019

(Χ.Ε.Π.56/2019)Παροχή ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλίας Κρυονερίου από 1-9-2019 έως 30-9-2019

ΑΔΑ: Ω951ΩΞ0-4Ψ0 4 Δεκεμβρίου 2019

Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας στην τράπεζα Πειραιώς

ΑΔΑ: 6Α57ΩΞ0-Ο71 29 Νοεμβρίου 2019

Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας στην τράπεζα Πειραιώς

ΑΔΑ: ΩΕΘ8ΩΞ0-Ι98 29 Νοεμβρίου 2019

Αποδοχή υποβολής αιτήματος ένταξης στην πρόσκληση VII TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨για την χρηματοδότηση μελετών και υπηρεσιών

ΑΔΑ: ΩΑΛ4ΩΞ0-10Λ 19 Νοεμβρίου 2019

Αναμόρφωση του προυπ/σμού του Ν.Π.Δ.Δ.Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας

ΑΔΑ: 6Ι99ΩΞ0-ΒΣΩ 14 Νοεμβρίου 2019

Απόδοση ΑΕΠΠ

ΑΔΑ: Ω313ΩΞ0-ΒΗ9 7 Νοεμβρίου 2019
1 2 3 4 5 14