ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Εξέταση πρότασης τροποποίησης σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. 10, Ο.Τ. 11 και Ο.Τ. 13 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καναλλακίου, Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 6ΠΘΙΩΞ0-3ΤΓ 21 Δεκεμβρίου 2018

Ανάκληση ή μη αδειών ΚΥΕ

ΑΔΑ: 949ΦΩΞ0-ΝΩΓ 12 Νοεμβρίου 2018

Συζήτηση θεμάτων από 1ο έως 7ο .

ΑΔΑ: ΨΑ7ΞΩΞ0-ΙΑΜ 22 Οκτωβρίου 2018

Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης οικισμού Τ.Κ.Μεσοποτάμου (Τοπογραφικής , Γεωλογικής και Πολεοδομικής).

ΑΔΑ: 7Δ51ΩΞ0-821 22 Οκτωβρίου 2018

Ανάκληση ή μη της αριθμ. Πρωτ. 2577/10-03-2011 άδειας λειτουργίας ΚΥΕ «καφέ-μπάρ ,οβελιστήριο » της κ.Φιλοσόφου Ελένης του Μιχαήλ, που βρίσκεται στην Δ.Κ.Πάργας και στην οδό Β.Ε.Βασιλά και Γρ. Λαμπράκη του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 6ΛΕ5ΩΞ0-6ΞΦ 22 Οκτωβρίου 2018

«Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: 6ΖΜΦΩΞ0-Χ6Ζ 22 Οκτωβρίου 2018

Έγκριση εισόδου-εξόδου σε υπό ίδρυση εγκατάσταση επί Αγροτικής Οδού οδού εκτός Ρ.Σ. Καναλλακίου και εντός αναδασμού Δήμου Πάργας

ΑΔΑ: Ω2ΛΑΩΞ0-Β04 22 Οκτωβρίου 2018

Παράταση χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση «Μαζικής Εστίασης παραγωγής πλήρους γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» του κ. Κύργιου Οδυσσέα του Χρήστου, που βρίσκεται στην Τ.Κ.Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 6Ρ82ΩΞ0-7ΧΣ 17 Ιουλίου 2018

Άδεια προσωρινής εγκατάστασης λειτουργίας ψυχαγωγικής παιδιάς «ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ» στον κ.MUCAJ FESTIM TOY KADRI στην πλατεία της Τ.Κ.Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΠΛΥΩΞ0-Η0Ι 17 Ιουλίου 2018

« Έγκριση εισόδου-εξόδου σε υπό ίδρυση εγκατάσταση επί Αγροτικής οδού εντός του Ρ.Σ. Καναλλακίου Δήμου Πάργας»

ΑΔΑ: ΩΥΞΒΩΞ0-7Υ2 22 Ιουνίου 2018
1 2 3 14