ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Παράταση χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση «Μαζικής Εστίασης παραγωγής πλήρους γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» του κ. Κύργιου Οδυσσέα του Χρήστου, που βρίσκεται στην Τ.Κ.Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 6Ρ82ΩΞ0-7ΧΣ 17 Ιουλίου 2018

Άδεια προσωρινής εγκατάστασης λειτουργίας ψυχαγωγικής παιδιάς «ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ» στον κ.MUCAJ FESTIM TOY KADRI στην πλατεία της Τ.Κ.Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΠΛΥΩΞ0-Η0Ι 17 Ιουλίου 2018

« Έγκριση εισόδου-εξόδου σε υπό ίδρυση εγκατάσταση επί Αγροτικής οδού εντός του Ρ.Σ. Καναλλακίου Δήμου Πάργας»

ΑΔΑ: ΩΥΞΒΩΞ0-7Υ2 22 Ιουνίου 2018

« Έγκριση εισόδου-εξόδου σε υπό ίδρυση εγκατάσταση επί Δημοτικής οδού εντός του Οικισμού της Αγιάς του Δήμου Πάργας»

ΑΔΑ: 6ΝΥΦΩΞ0-ΗΕ3 22 Ιουνίου 2018

Έγκριση εισόδου-εξόδου σε υπό ίδρυση εγκατάσταση επί αγροτικής οδού στην θέση: «Σουραμιά» στην Τ.Κ. Βαλανιδοράχης του Δήμου Πάργας»

ΑΔΑ: 6ΓΕΗΩΞ0-06Ε 22 Ιουνίου 2018

Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της κ Τσιρώνη Φωτεινής του Δονάτου που βρίσκεται στην Τ.Κ.Λούτσας (παραλία) του Δήμου Πάργας

ΑΔΑ: ΨΡ6ΤΩΞ0-ΓΒ5 7 Μάϊου 2018

Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της εταιρίας «CUBABEACHBAR E.E» που βρίσκεται στην Τ.Κ.Λούτσας (παραλία) του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 7ΘΞ3ΩΞ0-Υ3Ρ 7 Μάϊου 2018

Γνωμοδότηση για τον Κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Πάργας

ΑΔΑ: 620ΞΩΞ0-Μ9Ρ 7 Μάϊου 2018

Εξέταση αίτησης για μετατόπιση περιπτέρου

ΑΔΑ: 6ΟΦΚΩΞ0-ΔΞΡ 7 Μάϊου 2018

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 8-2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για λόγους μη νόμιμης κλήτευσης της ενδιαφερόμενης και εκ νέου λήψη απόφασης περί ανάκλησης της άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε «Επιχείρησης Αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών (ΜΠΑΡ, ΟΠΕΝ-ΜΠΑΡ)» της κ. Ανυφαντή Σταυρούλας του Ευαγγέλου, που βρίσκεται στην Τ.Κ Λούτσας (παραλία).

ΑΔΑ: 7ΧΥ8ΩΞ0-ΚΕΩ 20 Νοεμβρίου 2017
1 2 3 13