ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων σε επιχείρηση (Βιοτεχνία Χάρτου) ιδιοκτησίας Κασκάνη Παύλου στην Κοινότητα Χόχλας Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΕΔΘΩΞ0-Ω0Υ 24 Σεπτεμβρίου 2019

Χωροθέτηση κατασκευής και εξοπλισμού εγκαταστάσεως καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

ΑΔΑ: 655ΞΩΞ0-Ο5Ι 23 Δεκεμβρίου 2019

Ανάκληση ή μη της υπ΄αριθμ. 3982/7-9-2005 άδειας λειτουργίας «καφέ-μπαρ, εστιατόριο, οβελιστήριο, πιτσαρία» του κ.Ευαγγέλου Νικολάου του Ευαγγέλου, που βρίσκεται στην οδό Ανεξαρτησίας της Δ.Κ.Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΠΖΚΩΞ0-ΒΝΟ 21 Οκτωβρίου 2019

«Εξέταση αιτήματος του ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ για παραχώρηση δημοτικής έκτασης για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών».

ΑΔΑ: ΨΧ13ΩΞ0-ΦΔΣ 21 Οκτωβρίου 2019

«Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το διάστημα από 01-09-2019 έως 06-11-2021».

ΑΔΑ: 6ΩΜ9ΩΞ0-ΕΕ3 24 Σεπτεμβρίου 2019

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 3982/7-9-2005 άδειας λειτουργίας «καφέ-μπαρ, εστιατόριο, οβελιστήριο, πιτσαρία» του κ.Ευαγγέλου Νικολάου του Ευαγγέλου, που βρίσκεται στην οδό Ανεξαρτησίας της Δ.Κ.Πάργας.

ΑΔΑ: 6ΤΓΘΩΞ0-ΖΤΑ 24 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως

ΑΔΑ: Ω5ΔΡΩΞ0-ΖΙΦ 18 Ιουλίου 2019

Άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής

ΑΔΑ: ΨΔΒΗΩΞ0-ΕΟ0 19 Ιουλίου 2019

Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του κ. Μακελιάρη Αθανασίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ.Βαλανιδορράχης του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: Ψ4ΒΓΩΞ0-Υ0Λ 18 Ιουλίου 2019

Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» του κ. Τάσιου Γεωργίου του Ευαγγέλου που βρίσκεται στην Τ.Κ.Λούτσας (παραλία) του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: Ψ4ΑΓΩΞ0-51Φ 18 Ιουλίου 2019
1 2 3 16