ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων προς αντίκρουση της από 31-10-2018 αίτησης ακύρωσης του Γεωργίου Ρίζου.

ΑΔΑ: 655ΝΩΞ0-Λ1Δ 20 Νοεμβρίου 2019

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων σε υπόθεση Παν.Μίνου για αντίκρουση της από 08-09-2008 προσφυγής

ΑΔΑ: 6ΜΗΗΩΞ0-ΤΟΒ 19 Νοεμβρίου 2019

Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης ΔΕ Πάργας».

ΑΔΑ: Ω5Υ2ΩΞ0-Β0Ε 19 Νοεμβρίου 2019

Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 6Π08ΩΞ0-ΛΝ2 19 Νοεμβρίου 2019

Έγκριση μετακίνησης αιρετών

ΑΔΑ: 6106ΩΞ0-91Β 21 Οκτωβρίου 2019

Άσκηση Παρέμβασης στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων σε υπόθεση Κοντοδήμα.

ΑΔΑ: Ψ7Δ5ΩΞ0-ΝΛΘ 4 Νοεμβρίου 2019

Παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Πάργας για εκπροσώπηση του Δήμου στη διαδικασία αποδοχής κληρονομιάς: – της Ελισάβετ Ζούλα δυνάμει της αριθμ. 5108/2018 Δημόσιας Διαθήκης. -της Ροδάνθης Βουρεκά δυνάμει της αριθμ. 6070/2005 Δημόσιας Διαθήκης.

ΑΔΑ: 675ΣΩΞ0-634 4 Νοεμβρίου 2019

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Σύνδεση Γεώτρησης (ΑγίαςΤριάδας) με δεξαμενή και σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης Δ.Ε Καναλλακίου».

ΑΔΑ: ΨΛΨΑΩΞ0-ΛΔΖ 4 Νοεμβρίου 2019

Έγκριση 2ου Πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΕ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΓΑΣ(ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΓΑΣ).

ΑΔΑ: 90Τ4ΩΞ0-2ΟΑ 4 Νοεμβρίου 2019

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας για απόκρουση ανακοπών κατά Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής.

ΑΔΑ: 6ΔΩΕΩΞ0-ΕΝ9 4 Οκτωβρίου 2019
1 2 3 71