ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός όρων Διακήρυξης για την ανάθεση της Προμήθειας Μηχανημάτων Έργου Δήμου Πάργας

ΑΔΑ: 6ΘΕ8ΩΞ0-Κ03 23 Νοεμβρίου 2018

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μακροχρόνια εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου με την ονομασία «ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΟ» στη Δ.Κ.Πάργας

ΑΔΑ: Ψ660ΩΞ0-ΩΡΧ 6 Νοεμβρίου 2018

Καθορισμός όρων διαγωνισμού για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε.Πάργας Δήμου Πάργας έτους 2019.

ΑΔΑ: ΩΛΤΒΩΞ0-ΨΗΒ 10 Μάϊου 2019

Καθορισμός όρων διαγωνισμού για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε.Φαναρίου Δήμου Πάργας έτους 2019.

ΑΔΑ: 6ΤΓΗΩΞ0-ΧΧ3 10 Μάϊου 2019

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως

ΑΔΑ: ΩΦΣΟΩΞ0-ΚΕΚ 12 Απριλίου 2019

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΑΔΑ: ΩΒΑ0ΩΞ0-ΑΕΦ 8 Απριλίου 2019

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων(Μεταβατική έδρα Πρέβεζας)

ΑΔΑ: ΩΝ2ΘΩΞ0-Π0Γ 10 Μάϊου 2019

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως

ΑΔΑ: ΨΔΡΞΩΞ0-458 16 Απριλίου 2019

Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση ανακοπής και αιτήσεως αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.

ΑΔΑ: 91ΑΓΩΞ0-7ΨΦ 16 Απριλίου 2019

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας σε υπόθεση Κωνσταντίνας χηρ. Γεωργίου Γάκη κλπ.

ΑΔΑ: 6ΣΓ0ΩΞ0-ΝΗΜ 16 Απριλίου 2019
1 2 3 63