ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΑΔΑ: ΩΦ9ΤΩΞ0-995 28 Φεβρουαρίου 2020

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

ΑΔΑ: ΩΜΡ5ΩΞ0-ΡΚ3 24 Μαρτίου 2020

Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ68/Α/20-03-2020) λόγω covid-19

ΑΔΑ: 6ΙΤΔΩΞ0-ΧΝΓ 24 Μαρτίου 2020

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση τροφίμων σε οικογένειες πληγέντων και καθορισμό κριτηρίων χορήγησης από το σεισμό που συνέβη την 21-03-2020 στο Δήμο Πάργας».

ΑΔΑ: ΩΞ3ΙΩΞ0-ΩΩΤ 24 Μαρτίου 2020

Τροποποίηση της αριθ. 159/2019 απόφασης Οικ. Επιτροπής που αφορά την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών

ΑΔΑ: ΩΓΩΚΩΞ0-ΤΤ7 16 Μαρτίου 2020

Χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του Δήμου και σε Δικαστικό επιμελητή για εκκίνηση διαδικασίας αποβολής του ΤΥΠΕΤ Λούτσας από μίσθιο του Δήμου.

ΑΔΑ: Ψ4Ρ7ΩΞ0-ΥΟΨ 7 Φεβρουαρίου 2020

Έγκριση απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων για τις χρήσεις οικονομικών ετών 2018 και 2019 του Δημοτικού Ταμείου Πάργας

ΑΔΑ: ΩΖΔΘΩΞ0-ΠΔΜ 16 Μαρτίου 2020

Ορισμός υπαλλήλων για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

ΑΔΑ: 6ΘΒ3ΩΞ0-6ΦΛ 16 Μαρτίου 2020

Έγκριση μετακίνησης αιρετών

ΑΔΑ: 99ΜΕΩΞ0-0ΟΨ 28 Φεβρουαρίου 2020

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Πολ. Πρωτοδικείου Πρέβεζας προς απόκρουση προσφυγής των κκ Ντούσκα για κυριότητα έκτασης στο Τρίκορφο Ανθούσας.

ΑΔΑ: Ω69ΧΩΞ0-ΣΧΕ 16 Μαρτίου 2020
1 2 3 78