ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης 5ης Ε.Ο. στην Πάργα (Δύο μάρμαρα – Δεξαμενή) και Τ.Κ. Λούτσας (Δεξαμενή οικισμού)».

ΑΔΑ: 6ΘΩΤΩΞ0-ΥΥ9 28 Αυγούστου 2018

Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: Ασφαλτόστρωση Προαυλίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΝ27ΩΞ0-8ΑΝ 11 Απριλίου 2018

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 147/2016 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

ΑΔΑ: ΩΖΟΚΩΞ0-ΟΝ9 10 Σεπτεμβρίου 2018

Κατάθεση αίτησης για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων για την εν μέρει εφαρμογή της Μεμονωμένης πράξης Εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου Δ.Κ.Καναλλακίου.

ΑΔΑ: 65ΣΘΩΞ0-ΘΜΒ 17 Αυγούστου 2018

Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου για τα εντάλματα προπληρωμής ΔΕΔΔΗΕ

ΑΔΑ: 7Τ1ΗΩΞ0-ΛΑ3 10 Σεπτεμβρίου 2018

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΑΔΑ: 78ΦΒΩΞ0-14Δ 22 Ιουνίου 2018

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΑΔΑ: ΩΠ7ΤΩΞ0-3Υ8 23 Απριλίου 2018

Καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 6ΧΞ4ΩΞ0-ΚΦΕ 14 Μάϊου 2018

«Καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ(ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ) ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ»

ΑΔΑ: 6ΦΒΡΩΞ0-2Λ9 28 Αυγούστου 2018

Καθορισμός όρων εκμίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσίας αρχείου του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΛ6ΘΩΞ0-4ΧΨ 17 Αυγούστου 2018
1 2 3 52