ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση 2ου πρακτικού του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ(ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ) ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ.

ΑΔΑ: 7ΝΡΦΩΞ0-ΝΜΜ 23 Νοεμβρίου 2018

«Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: ΨΘΣ0ΩΞ0-929 7 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση 2ου πρακτικού του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: Ψ6ΠΓΩΞ0-7ΝΘ 7 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ».

ΑΔΑ: ΩΟΥ8ΩΞ0-4Α1 7 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 5η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ Δ.Δ. ΠΑΡΓΑΣ».

ΑΔΑ: ΩΞΒ3ΩΞ0-ΞΛΨ 7 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση 1ου πρακτικού του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο Δημοτική Οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Φαναρίου Δ. Πάργας”

ΑΔΑ: 7ΖΔ0ΩΞ0-0ΡΠ 7 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια σκυροδέματος για τη Δ.Ε.Φαναρίου.

ΑΔΑ: 6ΟΕΘΩΞ0-ΒΡΨ 7 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια υλικών ύδρευσης ΔΕ Φαναρίου.

ΑΔΑ: ΩΨΝ1ΩΞ0-ΥΒΥ 7 Δεκεμβρίου 2018

Καθορισμός όρων Διακήρυξης για την ανάθεση της Προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση οκτώ (8) παιδικών χαρών του Δήμου Πάργας

ΑΔΑ: 6ΔΒ2ΩΞ0-ΖΙΧ 23 Νοεμβρίου 2018

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Πάργας στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων για υπόθεση Παπαδόπουλου Ηλία και στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων για υπόθεση εταιρείας SPIDER.

ΑΔΑ: ΨΥΘΕΩΞ0-8ΟΟ 7 Δεκεμβρίου 2018
1 2 3 4 5 58