ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 6ΧΞ4ΩΞ0-ΚΦΕ 14 Μάϊου 2018

«Καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ(ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ) ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ»

ΑΔΑ: 6ΦΒΡΩΞ0-2Λ9 28 Αυγούστου 2018

Καθορισμός όρων εκμίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσίας αρχείου του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΛ6ΘΩΞ0-4ΧΨ 17 Αυγούστου 2018

Καθορισμός όρων εκμίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δομής ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Καναλλακίου.

ΑΔΑ: ΩΗΕΦΩΞ0-ΣΟ9 17 Αυγούστου 2018

Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάθεση της «προμήθειας ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 4m³»

ΑΔΑ: ΩΘΨ9ΩΞ0-Μ12 17 Αυγούστου 2018

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων κατά τη δικάσιμο της 5-9-2018 για υπόθεση της εταιρείας Κοντοδήμα Γ.-Καούρη Α. Ο.Ε.

ΑΔΑ: 7ΑΙΟΩΞ0-3ΗΓ 17 Αυγούστου 2018

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 111/2018 απόφασης του Moνομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας σχετικά με τη λήξη μίσθωσης του ακινήτου «ΤΑΝΓΚΟ» στο Βάλτο Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΖ58ΩΞ0-ΨΗΖ 17 Αυγούστου 2018

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στις θέσεις : α) Πλησίον Πάργας Δ.Κ. Πάργας και β) Ύψωμα Πεζούλες Τ.Κ. Λιβαδαρίου για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός όρων για εκ νέου δημοπράτηση της θέσης Πλησίον Πάργας Δ.Κ. Πάργας.

ΑΔΑ: ΨΠΠ4ΩΞ0-ΥΤΗ 9 Ιουλίου 2018

Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάθεση της « Προμήθειας και τοποθέτησης τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Πάργας»

ΑΔΑ: ΩΓ2ΤΩΞ0-ΤΑΣ 31 Ιουλίου 2018

Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάθεση της «προμήθειας ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 4m³»

ΑΔΑ: ΩΛΖΙΩΞ0-ΥΟΚ 31 Ιουλίου 2018
1 2 3 4 5 54