ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού –παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων τροχήλατων, αυτοκινούμενων ή μη, αναψυκτηρίων (ΚΑΝΤΙΝΕΣ).

ΑΔΑ: ΩΘ2ΤΩΞ0-Β6Μ 28 Μαρτίου 2019

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΑΔΑ: 6ΔΒ3ΩΞ0-5ΜΧ 22 Φεβρουαρίου 2019

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας-υποθέσεις Χαρ.Νάκου και Αθαν. Γαβριήλ.

ΑΔΑ: ΨΙ5ΨΩΞ0-1Θ4 19 Μαρτίου 2019

Έγκριση συμμετοχής και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00 € για συμμετοχή σε σεμινάριο υπαλλήλων του Δήμου.

ΑΔΑ: Ω1ΗΦΩΞ0-Ξ4Α 19 Μαρτίου 2019

Καθορισμός όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου Δημοτική Οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Πάργας.

ΑΔΑ: 7ΜΛΔΩΞ0-ΙΓΚ 22 Φεβρουαρίου 2019

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση αστικού δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ.Βαλανιδούσσας.

ΑΔΑ: Ω3ΕΑΩΞ0-Θ7Ψ 22 Φεβρουαρίου 2019

«Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: Ω83ΕΩΞ0-ΨΤΟ 22 Φεβρουαρίου 2019

Έγκριση συμμετοχής και διάθεση πίστωσης ποσού 600,00 € για συμμετοχή σε σεμινάριο υπαλλήλων του Δήμου.

ΑΔΑ: ΨΩΑΦΩΞ0-ΨΞ5 22 Φεβρουαρίου 2019

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού –παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων τροχήλατων, αυτοκινούμενων ή μη, αναψυκτηρίων (ΚΑΝΤΙΝΕΣ).

ΑΔΑ: ΩΚΨΖΩΞ0-0ΤΓ 22 Φεβρουαρίου 2019

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων για υπόθεση ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ-ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.

ΑΔΑ: 6ΦΑ9ΩΞ0-56Ε 22 Φεβρουαρίου 2019
1 2 3 4 5 63