ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά των Ηλία Κυριάκη και Ευαγγελίας συζ. Ηλία Κυριάκη, κατοίκων Λύχνου.

ΑΔΑ: 786ΒΩΞ0-ΦΦΚ 25 Νοεμβρίου 2015

Πληρωμή των υπ΄αριθμ. 241/2014 και 225/2015 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας και Μονομελούς Εφετείου αντίστοιχα που δικαιώνουν την εταιρεία «ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΔΑ: 7ΧΡΩΩΞ0-37Λ 25 Νοεμβρίου 2015

Ορισμός δικηγόρου για την αποστολή εξωδίκου και άσκηση αγωγής εξώσεως κατά της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» με τον διακριτικό τίτλο «TANGO».

ΑΔΑ: 7ΒΩΚΩΞ0-1Ψ1 25 Νοεμβρίου 2015

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων κατά τη δικάσιμο της 02/12/2015 σχετικά με συζήτηση αιτήματος του κληροδοτήματος «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΥΛΟΥ»

ΑΔΑ: 7ΗΒ1ΩΞ0-ΘΛ2 25 Νοεμβρίου 2015

Επαναφορά με κλήση της Έφεσης του Αθανασίου Αποστόλου του Γεωργίου κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής που έχει εκδώσει ο Δήμος Πάργας και ορισμός δικηγόρου για παράσταση κατά τη συζήτηση που θα προσδιοριστεί.

ΑΔΑ: ΩΞΝ1ΩΞ0-ΘΧΡ 25 Νοεμβρίου 2015

Επαναφορά με κλήση της Ανακοπής του Ευάγγελου Τσιολάκη κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής που έχει εκδώσει ο Δήμος Πάργας, διαβίβαση του φακέλου στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Πάργας για ενέργειές της κατά το βαθμό αρμοδιότητάς της και ορισμός δικηγόρου για παράσταση κατά τη συζήτηση που θα προσδιοριστεί.

ΑΔΑ: ΩΠΙΩΩΞ0-ΠΦΛ 25 Νοεμβρίου 2015

«Παράταση της υπ΄αριθμ. 10936/28-07-2014 Σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων, ποσού 8.000,00 €».

ΑΔΑ: ΩΞ0ΑΩΞ0-ΥΕΤ 6 Νοεμβρίου 2015

Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο Πάργας.

ΑΔΑ: 69ΖΒΩΞ0-ΧΡΡ 6 Νοεμβρίου 2015

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

ΑΔΑ: ΩΑΧΘΩΞ0-ΡΓΣ 9 Σεπτεμβρίου 2015

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ.Κυψέλης(Κιόσκι).

ΑΔΑ: 7Τ1ΓΩΞ0-4ΞΕ 23 Οκτωβρίου 2015
1 38 39 40 41 42 49