ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

«Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: 7ΕΑΠΩΞ0-ΣΧ8 22 Ιουνίου 2015

Ορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση του Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Πάργας κ. Ζέρη Κων/νου σε υπόθεση Λούκα Δημητρίου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πρέβεζας.

ΑΔΑ: 7Η8ΑΩΞ0-4ΜΦ 22 Ιουνίου 2015

«Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας σε παραλίες του Δήμου Πάργας».

ΑΔΑ: Ω7ΨΠΩΞ0-234 22 Ιουνίου 2015

Έγκριση συμμετοχής και διάθεση πίστωσης ποσού 570,00 € για συμμετοχή σε σεμινάριο υπαλλήλων του Δήμου.

ΑΔΑ: 7Λ2ΚΩΞ0-ΔΛ5 22 Ιουνίου 2015

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

ΑΔΑ: 7ΥΑΘΩΞ0-ΝΡΗ 22 Ιουνίου 2015

Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων στη Δ.Ε. Πάργας και στις Τ.Κ. Αμμουδιάς, Βαλ/χης, Μεσοποτάμου και Λούτσας.

ΑΔΑ: Ω0ΑΤΩΞ0-1ΨΑ 22 Ιουνίου 2015

Καθορισμός τέλους συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Ιουνίου 2015 στη Δ.Κ.Καναλλακίου.

ΑΔΑ: Ω3ΗΗΩΞ0-Ι6Ω 8 Ιουνίου 2015

«Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας σε παραλίες του Δήμου Πάργας.»

ΑΔΑ: 7ΨΝ5ΩΞ0-ΩΘΓ 8 Ιουνίου 2015

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

ΑΔΑ: 643ΕΩΞ0-ΟΗ8 8 Ιουνίου 2015

Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών προγράμματος μικροβιολογικών και φυσικοχημικών αναλύσεων σε δείγματα πόσιμου και θαλάσσιου νερού του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΧΞ0ΩΞ0-ΙΒ0 8 Ιουνίου 2015
1 43 44 45 46 47 49