ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ανάθεση εργασιών επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Ε.Ε.Λ.Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΠΝ1ΩΞ0-ΨΘΩ 23 Οκτωβρίου 2015

«Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: ΩΖΝ5ΩΞ0-ΝΜ4 23 Οκτωβρίου 2015

Καθορισμός όρων εκμίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΦΝ8ΩΞ0-Ω7Α 23 Οκτωβρίου 2015

Καθορισμός όρων εκμίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του πρώην ΚΑΠΗ Καναλλακίου

ΑΔΑ: Ω4ΞΣΩΞ0-3ΣΕ 23 Οκτωβρίου 2015

Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ΄αριθμ.225/2015 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Ιωαννίνων, που αφορά απαίτηση της εταιρείας «ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΑΔΑ: 7831ΩΞ0-ΩΗΑ 12 Οκτωβρίου 2015

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: Προμήθεια και τοποθέτηση παρκέ για το κλειστό γυμναστήριο Καναλλακίου.

ΑΔΑ: ΩΤΗΤΩΞ0-ΚΕΧ 2 Οκτωβρίου 2015

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

ΑΔΑ: 7ΓΤ2ΩΞ0-Η0Λ 2 Οκτωβρίου 2015

Έγκριση συμμετοχής της δημοτικής υπαλλήλου κ. Φαρμάκη Χρυσάνθης σε on line σεμινάριο στις 22-10-2015 με θέμα: «Οι αλλαγές στο ενιαίο μισθολόγιο από 1/1/2016», αξίας συμμετοχής 195€ με ΦΠΑ.

ΑΔΑ: ΩΝΛΛΩΞ0-ΡΔ3 25 Σεπτεμβρίου 2015

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. 91/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.

ΑΔΑ: Ψ7Ζ5ΩΞ0-ΝΣΩ 25 Σεπτεμβρίου 2015

«Καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση δημοτικού γηπέδου Καναλλακίου».

ΑΔΑ: 62ΨΥΩΞ0-ΠΩΣ 25 Σεπτεμβρίου 2015
1 44 45 46 47 48 54