ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων Δ.Ε.Πάργας.

ΑΔΑ: Ω0ΡΣΩΞ0-ΟΞΕ 11 Αυγούστου 2015

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου στις 22/09/2015 σχετικά με υπόθεση Ε.Πάνου, Γ.Χατζή και Α.Ζέρη.

ΑΔΑ: 7ΑΧΧΩΞ0-ΘΔΙ 11 Αυγούστου 2015

Έγκριση και διάθεση ποσού 6.200€ για πληρωμή προστίμου.

ΑΔΑ: ΨΠΚΤΩΞ0-Τ56 20 Ιουλίου 2015

Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: Εργασίες Διαμόρφωσης Καθαρισμού και Μπαζώματος Νεκροταφείου Σκεπαστού.

ΑΔΑ: ΒΧΖ9ΩΞ0-ΒΝΑ 20 Ιουλίου 2015

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ.Μεσοποτάμου.

ΑΔΑ: 6ΑΝΦΩΞ0-ΦΝ4 20 Ιουλίου 2015

Έγκριση αποδοχής κληρονομιάς Ροδάνθης Βουρεκά δυνάμει της αριθμ. 6070/2005 Δημόσιας Διαθήκης.

ΑΔΑ: 6367ΩΞ0-ΟΙΙ 20 Ιουλίου 2015

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. 188/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, που αφορά σε υπόθεση Γεωργίου Ντόντα.

ΑΔΑ: Ω3ΣΜΩΞ0-729 20 Ιουλίου 2015

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των υπ΄αριθμ. 23/2015 και 24/2015 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, που αφορούν σε υπόθεση Αθανασίου Αλμπάντη, πρώην δικηγόρου του Δήμου.

ΑΔΑ: 6Ω9ΚΩΞ0-ΒΤΘ 20 Ιουλίου 2015

«Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: 7ΕΑΠΩΞ0-ΣΧ8 22 Ιουνίου 2015

Ορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση του Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Πάργας κ. Ζέρη Κων/νου σε υπόθεση Λούκα Δημητρίου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πρέβεζας.

ΑΔΑ: 7Η8ΑΩΞ0-4ΜΦ 22 Ιουνίου 2015
1 45 46 47 48 49 52