ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

ΑΔΑ: Β800ΩΞ0-ΞΔ8 27 Απριλίου 2015

Καθορισμός όρων διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων στη Δ.Ε. Πάργας και στις Τ.Κ.Αμμουδιάς, Βαλ/χης, Μεσοποτάμου και Λούτσας.

ΑΔΑ: 6Ω01ΩΞ0-2Ψ9 7 Απριλίου 2015

«Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων δήμου Πάργας».

ΑΔΑ: 6Ζ1ΦΩΞ0-3ΕΔ 7 Απριλίου 2015

Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο: Τοπογραφική Αποτύπωση και Κτηματογράφηση Άξονος προς Καστρί από κόμβο Θεμέλου της Σύνδεσης Ε.Ο. (Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας)με Εγνατία Οδό.

ΑΔΑ: Ω3Κ2ΩΞ0-ΞΞΞ 7 Απριλίου 2015

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

ΑΔΑ: 7ΠΞΗΩΞ0-3Ω5 7 Απριλίου 2015

«Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: Ω9Υ3ΩΞ0-ΟΑ6 7 Απριλίου 2015

« Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων δήμου Πάργας».

ΑΔΑ: 7ΓΙ5ΩΞ0-ΠΧΜ 16 Μαρτίου 2015

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

ΑΔΑ: 7Ρ8ΦΩΞ0-ΝΝΧ 16 Μαρτίου 2015

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερά και δημόσια δημοπρασία, η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις Τ.Κ. Βαλ/χης, Θεμέλου, Λούτσας, Ναρκίσσου, Μεσοποτάμου, Μουζακαίικων, Αχερουσίας και Κορώνης:

ΑΔΑ: Ω67ΞΩΞ0-Α9Ε 17 Μαρτίου 2015

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του καθορισμού των όρων Διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξειδικευμένου εργαστηριακού οργάνου Ελαιομέτρησης για το έργο INNOVOIL που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013».

ΑΔΑ: Ω016ΩΞ0-ΒΟ0 16 Μαρτίου 2015
1 55 56 57 58