ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

«Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων δήμου Πάργας».

ΑΔΑ: 6Ζ1ΦΩΞ0-3ΕΔ 7 Απριλίου 2015

Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο: Τοπογραφική Αποτύπωση και Κτηματογράφηση Άξονος προς Καστρί από κόμβο Θεμέλου της Σύνδεσης Ε.Ο. (Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας)με Εγνατία Οδό.

ΑΔΑ: Ω3Κ2ΩΞ0-ΞΞΞ 7 Απριλίου 2015

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

ΑΔΑ: 7ΠΞΗΩΞ0-3Ω5 7 Απριλίου 2015

«Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: Ω9Υ3ΩΞ0-ΟΑ6 7 Απριλίου 2015

« Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων δήμου Πάργας».

ΑΔΑ: 7ΓΙ5ΩΞ0-ΠΧΜ 16 Μαρτίου 2015

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

ΑΔΑ: 7Ρ8ΦΩΞ0-ΝΝΧ 16 Μαρτίου 2015

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερά και δημόσια δημοπρασία, η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις Τ.Κ. Βαλ/χης, Θεμέλου, Λούτσας, Ναρκίσσου, Μεσοποτάμου, Μουζακαίικων, Αχερουσίας και Κορώνης:

ΑΔΑ: Ω67ΞΩΞ0-Α9Ε 17 Μαρτίου 2015

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του καθορισμού των όρων Διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξειδικευμένου εργαστηριακού οργάνου Ελαιομέτρησης για το έργο INNOVOIL που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013».

ΑΔΑ: Ω016ΩΞ0-ΒΟ0 16 Μαρτίου 2015

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πλημ/κείο Πρέβεζας κατά τη δικάσιμο της 18-03-2015 για να υπερασπισθεί τον πρώην Δήμαρχο Δήμου Πάργας κ. Αθανάσιο Λιόλιο.

ΑΔΑ: 7Ι7ΚΩΞ0-Τ3Χ 16 Μαρτίου 2015

Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: ΩΤ2ΣΩΞ0-4ΡΗ 16 Μαρτίου 2015
1 79 80 81 82