Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πάργας

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πάργας

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Πάργας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πάργας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πάργας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)  50
Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών 25
Βασικά Αγγλικά Α1 50
Βασικά Γερμανικά Α2 50
Εικαστικό Εργαστήρι 50
Οικιακή μελισσοκομία 25
Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) 50
Εθελοντισμός:  Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία 25

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι:

  1. Τα τμήματα για να λειτουργήσουν απαιτούνται 16 εκπαιδευόμενοι κατά ελάχιστο και 20 κατά μέγιστο
  2. Τα τμήματα μπορούν να λειτουργήσουν σε οποιαδήποτε Τοπική Κοινότητα του Δήμου και στις δυο Δημοτικές Ενότητες Φαναρίου και Πάργας
  3. Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής εκπαιδευομένων μπορούν να λειτουργήσουν και περισσότερα του ενός τμημάτων με τον ίδιο τίτλο.
  4. Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πάργας:

Τηλ. : 2684360300 – 2684360301 – (2684029232 Κοινωνικό Παντοπωλείο)

Ταχ. Διεύθυνση: Αχέρωντος 29  48062 Καναλάκι

Email: dimospargasgr@gmail.com

Αιτήσεις μπορούν να  υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι και στα ΚΕΠ Φαναρίου και Πάργας

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Ανακοίνωση ΚΔΒΜ Πάργας