Δήμος Πάργας
Παραχωρήσεις - Αιγιαλός
Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων
12/03/2021

Καλούνται οι επαγγελματίες που κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου να προσέλθουν στο Δήμο έως 31-3-2021 για υποβολή αίτησης για άδεια χρήσης του χώρου για τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων σταντ προϊόντων κλπ, υποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά.
1) Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων:
•   ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από το Δήμο)
•   Άδεια  Λειτουργίας  καταστήματος  ή γνωστοποίηση .
•   Δημοτική ενημερότητα.  ΠΡΟΣΟΧΗ!  Για  να  πάρετε  δημοτική  ενημερότητα  δεν  πρέπει  να  έχετε  καμία οφειλή προς το Δήμο, ή να είστε σε καθεστώς ρύθμισης.
•   Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης
•   Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
•   Τοπογραφικό  διάγραμμα ή σκαρίφημα στο οποίο θα απεικονίζεται η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, η επωνυμία του,  το πλάτος  πρόσοψης του ακινήτου,  το  πλάτος  του πεζοδρομίου και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.                                                                                                                                                                                                                                     2)             

2)Λοιπές Επιχειρήσεις
ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από το Δήμο)
• Δημοτική ενημερότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για  να πάρετε δημοτική ενημερότητα δεν πρέπει να έχετε καμία οφειλή προς το Δήμο, ή να είστε σε καθεστώς ρύθμισης.
• Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης
• Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
• Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα στο  οποίο θα  απεικονίζεται  η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, η επωνυμία του,  το πλάτος πρόσοψης  του ακινήτου,  το πλάτος  του πεζοδρομίου  και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.

3) Περίπτερα

ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από το Δήμο)
• Δημοτική ενημερότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να πάρετε δημοτική ενημερότητα δεν πρέπει να έχετε καμία οφειλή προς το Δήμο, ή να είστε σε καθεστώς ρύθμισης.
• Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης
• Φ/ο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
• Θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ο χώρος που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου.

Σε περίπτωση που προβείτε σε  αυθαίρετη χρήση του χώρου, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο. Αν εξακολουθεί η  παράβαση ο  Δήμος  προβαίνει σε αφαίρεση κάθε αντικειμένου με επιβολή ειδικού προστίμου και ποινική δίωξη του παραβάτη.

Έντυπα Αιτήσεων 

Αίτηση Κοινόχρηστων Χώρων

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >