Δήμος Πάργας
Παραχωρήσεις άδειας χρήσης χώρου έτους 2023
Παραχωρήσεις άδειας χρήσης χώρου έτους 2023

Καλούνται οι επαγγελματίες που κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου να προσέλθουν στο Δήμο έως 31-3-2023 για υποβολή αίτησης για άδεια χρήσης του χώρου για τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων σταντ προϊόντων κλπ, υποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 1. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων:
  ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από το Δήμο- διαθέσιμη εδώ)
  • Άδεια Λειτουργίας καταστήματος ή γνωστοποίηση.
  • Δημοτική ενημερότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να πάρετε δημοτική ενημερότητα δεν πρέπει να έχετε καμία οφειλή προς το Δήμο, ή να είστε σε καθεστώς ρύθμισης.
  • Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης
  • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα στο οποίο θα απεικονίζεται η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, η επωνυμία του, το πλάτος πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.
 2. Λοιπές Επιχειρήσεις
  ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από το Δήμο-διαθέσιμη εδώ)
  • Δημοτική ενημερότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να πάρετε δημοτική ενημερότητα δεν πρέπει να έχετε καμία οφειλή προς το Δήμο, ή να είστε σε καθεστώς ρύθμισης.
  • Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης
  • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα στο οποίο θα απεικονίζεται η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, η επωνυμία του, το πλάτος πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.
 3. Περίπτερα

ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από το Δήμο-διαθέσιμη εδώ )

Σε περίπτωση που προβείτε σε αυθαίρετη χρήση του χώρου, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο. Αν εξακολουθεί η παράβαση ο Δήμος προβαίνει σε αφαίρεση κάθε αντικειμένου με επιβολή ειδικού προστίμου και ποινική δίωξη του παραβάτη.

Για πληροφορίες σχετικά με την διεκπεραίωση των διαδικασιών:

Παππάς Δημήτριος

Δ.Ε. Φαναρίου Τηλ: 2684360361

Δ. Ε. Πάργας Τηλ: 2684031207

email :trispappas@yahoo.gr

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >