Δήμος Πάργας
Παραχωρήσεις
Παραχωρήσεις

Καλούνται οι επαγγελματίες που κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου να προσέλθουν στο Δήμο έως 31-3-2021 για υποβολή αίτησης για άδεια χρήσης του χώρου για τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων σταντ προϊόντων κλπ, υποβάλλοντας τα ανάλογα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

 Για περισσότερες πληροφορίες: Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων

 

Καλούνται οι επιχειρηματίες που κατέχουν όμορες επιχειρήσεις ή ξενοδοχειακές μονάδες και οι οποίοι δικαιούνται την χωρίς δημοπρασία παραχώρηση τμήματος αιγιαλού και παραλίας , να υποβάλλουν την σχετική αίτηση στο Δήμο Πάργας μέχρι 26-03-2021. Πέραν αυτής της ημερομηνίας καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή . Όσοι δεν καταθέσουν αιτήσεις , το όμορο τμήμα αιγιαλού θα δημοπρατηθεί.    

 Για περισσότερες πληροφορίες: Παραχώρηση χωρίς δημοπρασία απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού σε δικαιούχους

 

Για πληροφορίες σχετικά με την διεκπεραίωση των διαδικασιών:

Παππάς Δημήτριος

Δ.Ε. Φαναρίου Τηλ: 2684360316 -2684360361

Δ. Ε. Πάργας Τηλ: 2684031207

email :trispappas@yahoo.gr

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >