ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ (ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ (ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)

Η κατάθεση των σχετικών αιτήσεων στο Δήμο Πάργας, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ,

θα λάβει χώρα μέχρι την 15-02-2016.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, επισυνάπτονται ακολούθως τα υποδείγματα των αιτήσεων προς συμπλήρωση και εν συνεχεία προς κατάθεση αυτών.

Πληροφορίες: Παππάς Δημήτριος

Τηλ.: 2684029460

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.κοιν. χώρων 2016

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.doc περίπτερο

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ πλατειών, πεζοδρομίων.doc2015