Προκύρηξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού κυλικείο 2ου Δημ. Πάργας

Προκύρηξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού κυλικείο 2ου Δημ. Πάργας

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πάργας, ανακοινώνει την νέα ημερομηνία διεξαγωγής του προσωρινά αναβληθέντος
λόγω κορωνοϊού (covid-2019), δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού μεσφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2 ου Δημοτικού Σχολείου Πάργας.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του 2 ου Δημοτικού Σχολείου Πάργας στις 02/09/2020 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Σχολείου τηλ. 2684032585, ή στο Γραφείο της Σχολικής
Επιτροπής στο Δημαρχείο στην Πάργα τηλ 2684360215 απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

H Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας

Ρεπάνη Αγγελική