Προμήθεια και τοποθέτηση παρκέ στο Αθλητικό Κέντρο Πάργας (Κλειστό Γυμναστήριο Πάργας) Διευκρινίσεις

Διευκρινίσεις επί των Ερωτημάτων Τολούδη Αθανάσιου_signed

Αρχεία Σύμβασης από προηγούμενη δημοσίευση στον ιστότοπο του Δήμου:

ΤΕΥΔ

Τεύχη Παρκέ Πάργας Συνοπτικός_signed