Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού συνθετικού δαπέδου και συνθετικού χλοοτάπητα εξοπλισμού γηπέδου 5Χ5 στις εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου Καναλλακίου

01. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ_signed

07.ΤΕΥΔ_signed

07.ΤΕΥΔ

Διακήρυξη 4-2019 ΑΔΑΜ

Προκήρυξη 4-2019 ΑΔΑΜ