Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους Δήμου Πάργας του άρθρου 118 παρ.5 του Ν.4412/2016.
09/08/2017

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων  Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους Δήμου Πάργας  του άρθρου 118 παρ.5 του Ν.4412/2016.

Πρόσκληση

Αίτηση_τύπου_I

Αίτηση_τύπου_IΙ

Αίτηση_τύπου_I

Αίτηση_τύπου_IΙ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >