Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις Επιτροπών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
02/10/2019

Καλούνται όσοι εκ των δημοτών και εκπροσώπων φορέων & συλλόγων ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Πάργας, να δηλώσουν εντός μηνός από την Δευτέρα 26-9-2019 συμμετοχή στον ειδικό κατάλογο που τηρείται για το σκοπό αυτό στο Δήμο.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στα ΚΕΠ Καναλακίου και Πάργας.

Πρόσκληση για εγγραφή στην Επιτροπή Διαβούλευσης

Πρότυπο αίτησης συμμετοχής στην Επιτροπής Διαβούλευσης για εκπροσώπους φορέων

Πρότυπο αίτησης συμμετοχής  στην Επιτροπή Διαβούλευσης για δημότες

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >